Vaak vragen mensen mij naar een uitleg van het door mij gebruikte logo.

 

Vanuit voor-christelijke tijden is het kruis het symbool voor het kosmisch wezen, dat, eenmaal geboren op aarde, zich in tijd en ruimte (de dwarsbalk) manifesteert.

 

Het Ankh-kruis is een Oud-Egyptisch levenssymbool. Het oude Egypte is de bakermat van onze beschaving, en zeker ook van de Westerse alternatieve geneeskunde. De oude kennis van de Egyptenaren is in de Griekse, en vooral vanaf de Romeinse tijd voor een groot deel verloren gegaan. Pas in de laatste eeuwen zijn wij deze oude kennis aan het herontdekken.

 

Als Oud-Egyptisch hiëroglief betekent het Ankh-kruis “leven”, en wijst het op het eeuwige, Goddelijke leven. We kunnen in dit teken ook de bevruchting van de aarde door de Zon (in het oude Egypte “het Goddelijke”) zien. De lus van het kruis stelt dan deze Zon voor. Het is één van de krachtigste amuletten uit Oud-Egypte. Het schenkt leven en geeft levenskracht aan de geïnkarneerde mens, zodat hij zich aan zijn specifieke “hogere” levensdoelen kan wijden.

 

Dàt is precies wat homeopathische middelen, elk op hun nivo, mogelijk willen maken: de levenskracht versterken, zodat de mens, zo min mogelijk beperkt door allerlei fysieke, psychische of mentale gebreken, zijn leven kan leiden en zich zo kan wijden aan de hogere doelen van zijn bestaan.

 

De cirkel staat voor heelheid, onverdeeldheid. Zoals u weet behandelen we in de klassieke homeopathie de mens in àl zijn facetten, met al zijn eigen specifieke hoedanigheden, door op de ziekte gelijkende middelen te geven. Voor dat laatste staat dan de (identieke) kleinere cirkel…

 

Ik ben mijn ouders dankbaar voor de voornaam die zij, onbewust van deze diepere betekenis, mij bij mijn geboorte gegeven hebben.