Over 2012 is de laatste jaren veel gezegd en geschreven. Er zijn veel boeken over verschenen en films en games over gemaakt. Ik was hier al een poosje zijdelings mee bezig, maar met name het laatste jaar ben ik hier meer over gaan lezen en gaandeweg vond ik het steeds fascinerender worden. De Maya hadden een unieke visie op en beleving van het fenomeen tijd. Ik wil hieronder heel kort samenvatten waar het eigenlijk allemaal om gaat:

 

Volgens de Maya maakt de aarde 3 draaibewegingen:

 

Bij de Maya wordt een dag K’in genoemd, waarbij elke K’in een eigen Toon (ritme) heeft. Een K’in met Toon 1 is een dag om iets nieuws te beginnen (bijvoorbeeld stoppen met roken), elke volgende K’in wordt een toon hoger tot maksimaal 13 Tonen. Op de K’in met Toon 13 dien je dit dan gerealiseerd te hebben. Besluiten om iets te doen of te beginnen kunnen het beste op een K’in met Toon 1 genomen worden. De dag bij de Maya werd ingedeeld in 13 uren in plaats van de bij ons gebruikelijke 24 uur. Een uur werd weer onderverdeeld in 13 minuten en een minuut in 13 sekonden. De Tzolkin is een periode van 260 dagen, die wordt aangeduid door een samenstelling van 13 x 20 K’in. Iedere dag, week, maan, jaar of nog andere periode heeft zijn eigen trilling, energie, toon, kleur. De Maya hanteerden

De Tun-Uc en de Tzolkin bestaan gelijktijdig naast en in elkaar. In de Tzolkin laat elke dag zijn eigen energie zien. Hieronder ziet u de energie van vandaag (met veel dank aan Elvira van Rijn):

  

De Dagenergie

 

 

 

Daarnaast bestaat de lange-telling-kalender, een uitbreiding van deze Tzolkin. Net als de andere Maya-kalenders biedt de lange-telling-kalender een ander perspektief op de tijd. In schema kun je hun telling als volgt weergeven: 

Dagen (Kín)  
Periode   Naam   in onze tijd
1   =   1 K'in   =   1 K'in   =   1 dag
20   =   20 K'in   =   1 Uinal   =   20 dagen
360   =   18 Uinal   =   1 Tun   =   + 1 jaar
7.200   =   20 Tun   =   1 K'atun   =   + 20 jaar
144.000   =   20 K'atun   =   1 B'ak'tun   =   + 395 jaar
1.872.000   =   13 B'ak'tun   =     + 5.126 jaar
     20 K’in samen vormen zoals gezegd 1 Uinal en 18 Uinal (= 360 K’in) worden ook wel aangeduid als een Tun. 20 Tun vormen een K’atun en 20 K’atun vormen een B’ak’tun. De lange-telling-kalender beslaat 13 B’ak’tun = 5.126 jaar.

21 december 2012 staat bekend als de einddatum van de lange-telling-kalender van de Maya.

 

 

 

  Het gaat nog verder. Vijf periodes van 13 B’ak’tun van elk 5.126 jaar vormen samen een grote cyclus van 25.626 (bijna 26.000) jaar. Volgens de Maya zitten we nu aan het eind van de vijfde periode van 13 B’ak’tun en dus ook aan het eind van een grote cyclus.         

5 periodes van 13 B’ak’tun vormen samen

een grote cyclus: 

1.   23.614 voor Christus   -   18.489 voor Christus
2.   18.489 voor Christus   -   13.364 voor Christus
3.   13.364 voor Christus   -   8.239 voor Christus
4.   8.239 voor Christus   -   3.114 voor Christus
5.   3.114 voor Christus   -   2.012    na Christus

Dan begint er weer een nieuwe periode van 13 B’ak’tun van 5.126 jaar èn tegelijk een nieuwe grote cyclus van 25.626 jaar. De Maya zelf noemen dit nieuwe begin "Het Jaar Nul".

 

Op 21 december 2012 begint de aarde volgens de Maya aan de vijfde grote cyclus, de cyclus van de Vijfde Zon. De eerste cyclus (Zon) van 25.626 jaar was een vrouwelijke energie en haar element was vuur. De tweede cyclus (Zon) bestond uit mannelijke energie en zijn element was aarde. De derde cyclus (Zon) was weer een vrouwelijke energie en haar element was lucht. De vierde cyclus (Zon) is weer een mannelijke energie en zijn element is water. De vijfde cyclus (Zon) wordt een fusie van zowel vrouwelijke als mannelijke energieën. Haar element zal ether zijn. De Mayaanse Ouderlingen van de Clan van de Adelaar schrijven: "Dit zal een cyclus zijn van wijsheid, harmonie, vrede, liefde, van bewustzijn en de terugkeer van de natuurlijke orde". Het is niet het eind van de wereld. Zij die dat dachten hebben de Mayaanse traditie onjuist geïnterpreteerd. Het wordt een overgang, een overgang waarbij er geen konfrontaties meer plaatsvinden tussen polariteiten. De vijfde cyclus zal evenwicht brengen en er zal geen hiërarchie van het ene boven het andere zijn. De mannelijke en vrouwelijke energieën zullen elkaar ondersteunen. Daarom wordt deze periode een van harmonie genoemd, het koninkrijk van liefde en de terugkeer van bewustzijn.

 

Vanuit dit perspektief gezien is 2012 wel een heel bijzonder jaar. Het is het begin van een nieuwe tijd. Een geweldige tijd. Laten we ons best doen hier wat van te maken en deze overgang vloeiend te laten verlopen!