De wanhoop voorbij

 

 De wanhoop voorbij

    

CEASE-therapie is een homeopathische ontstoringsmethode die ontwikkeld is door homeopathisch arts Tinus Smits. CEASE betekent Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression, en in eerste instantie richt deze therapie zich op homeopathische begeleiding bij autisme en autistisch verwante stoornissen zoals bijvoorbeeld ADD, ADHD, PDD/NOS, Asperger, etcetera. Tinus heeft meer dan 300 autistische kinderen behandeld. In de praktijk bleek autisme een stapeling van verschillende oorzaken te zijn, waarvan bij de meeste kinderen vaccinaties mede verantwoordelijk zijn. Ook toxische medicijnen en andere schadelijke stoffen uit voeding en miljeu blijken een grote rol te spelen. Aan de hand van onder andere een uitgebreide checklist en ziektebiografie worden stap voor stap alle oorzakelijke faktoren (vaccins, reguliere medikatie, intoxicaties, ziektes, etc) ontstoord met homeopathisch gepotentieerde remedies van stoffen die de ziekte mede hebben veroorzaakt.

 

Het immuunsysteem bestaat uit 2 belangrijke delen, de humorale en de cellulaire afweer. Door vaccinaties treedt er een geforceerde verschuiving van cellulaire naar humorale afweer op, wat tot verzwakking van het immuunsysteem leidt. Zo'n zelfde verschuiving kan optreden door een zinktekort. Daarnaast bevatten vaccins in Nederland veelal aluminiumhydroxide, formaldehyde, eiwitverontreinigingen en de entstoffen zelf, viraal of bakterieel of toxines, soms ook kwik (griepvaccin). Deze vaccins kunnen bij kinderen met een slecht funktionerend ontgiftingssysteem (tekort aan metallothioneine) tot ernstige bijwerkingen leiden, waarvan autisme er slechts één is. In een aantal gevallen berust het ontstaan van andere ziekten zoals epilepsie, astma, ekzeem, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, en vele andere post-vaccinale klachten op hetzelfde ontstaansmechanisme. In de Verenigde Staten valt de enorme toename van autisme (van 1:180.000 naar 1:180) samen met de introduktie van de BMR en later van het Hepatitis-B vaccin dat bij de geboorte gegeven wordt.

 

Zelf heb ik de afgelopen jaren vooral ervaring opgedaan in het begeleiden c.q. ontstoren van vaccinaties. Afgelopen maanden heb ik mijn eigen ervaring uitgebreid en de bijscholing tot CEASE-therapeut gevolgd en met sukses afgerond.

 

In de CEASE-therapie wordt bovenstaande homeopathische ontstoringsmethode ondersteund met voedingssupplementen, waaronder in ieder geval Omega-3-vetzuren, Ascorbylpalmitaat (vetoplosbare vitamine C), vitamine C-ascorbaat  (wateroplosbare vitamine C met magnesium, calcium, kalium en zink) en nog apart zink. Daarnaast worden homeopathische geneesmiddelen ingezet, zowel vanuit de Inspiring Homeopathy als "normale" klassiek homeopathische middelen. Bij kinderen wordt na zware bevallingen en keizersnedes vaak de hulp van een osteopaat of cranio-sacraaltherapeut ingeroepen om de hersenvliezen op te rekken en zo te ontspannen.

 

In sommige gevallen is er sprake van erg veel toxines die homeopathisch ontstoord moet worden. Ontstoringskuren moeten na elkaar gegeven worden. Laag voor laag worden de toxines ontstoord. Niet op alle ontstoringskuren wordt even heftig gereageerd. Toch is het belangrijk om alle lagen te ontstoren tot alle toxische belasting verdwenen is. De totale CEASE-behandeling kan daardoor nogal wat tijd in beslag nemen. In de regel duurt een behandeling minimaal 1 jaar, afhankelijk van de ernst van de blokkades en de hoeveelheid toxische stoffen.

 

Inmiddels blijkt deze ontstoringsmethode ook goede resultaten te geven in de behandeling van een aantal andere "moderne" ziekten als Reuma, ME, MS, Fibromyalgie, Ziekte van Lyme, ...