Chakra's

 

De term chakra komt uit de traditionele Indiase geneeskunde voor plaatsen in het lichaam die zij van belang achten voor hun levenskracht. Chakra (Sanskriet cakram) betekent cirkel of wiel.

Ze zijn te vergelijken met een soort energiebronnen, centra van aktiviteit, die levenskrachtenergie opnemen, afstemmen en afgeven via energiebanen die door het lichaam stromen. Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van aktiviteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt.

 

Er zijn zeven chakra's. Deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het welzijn van lichaam en geest. Elk chakra heeft een invloed op bepaalde lichaamsfunkties en emoties. Ideaal zou zijn als alle chakra's open zouden zijn en even aktief. Helaas is dit meestal niet zo. Chakra's kunnen niet aktief genoeg zijn waardoor blokkades in de energie ontstaan en om dit te kompenseren worden andere chakra's juist overaktief. 

 

Elk chakra heeft lichamelijke, emotionele en spirituele komponenten. 

 

7.  Sahasrara (kruinchakra) bevindt zich boven het hoofd

 

Sahasrara hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden, wijsheid en spiritueel inzicht. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan tot Mahatma leiden.

 

Dit chakra heeft te maken met het centrale zenuwstelsel en de grote hersenen.

De klier die hierbij hoort is de epifyse, ofwel pijnappelklier. Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een “kosmische antenne” via welke wij in kontakt staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoaktief zijn

 

Is de energie in dit chakra te zwak, dan merk je dat in zwakte van de zenuwen. De meest voorkomende problemen die dan ontstaan zijn dan bijvoorbeeld hoofdpijn, verwardheid, vergeetachtigheid, slaapstoornissen of depressiviteit. 

 

Kleur: wit-violet

 

Aktie: ik weet.
 

        

6.  Ajna (voorhoofdchakra) bevindt zich op het voorhoofd

 

Ajna zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn. Als de levensenergie zich in het zesde chakra verzamelt en blokkades worden opgeheven, geeft het helderziendheid of heldervoelendheid en een goed ontwikkelde intuïtie.


Ajna staat voor het "derde oog". Het verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen.

 

Fysiek heeft die chakra te maken met de kleine hersenen, ogen, neus en de epifyse. Vanuit de hypofyse beïnvloedt het de werking van alle endocriene klieren, en een goede werking  is derhalve essentieel voor de gezondheid.

 

Ook kan een verzwakt zesde chakra heel depressief maken, terwijl een overaktief chakra waanvoorstellingen en schizofrenie tot gevolg zou kunnen hebben. 

 

Kleur: indigo

 

Aktie: ik zie.
 

       

5.  Vishuddha, (keelchakra) bevindt zich ter hoogte van de keel 

 

Vishuddha vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum. Hij helpt bij de ontwikkeling van het woordbewustzijn. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen goed spreken en winnen gemakkelijk iemands vertrouwen.

 

Het vijfde chakra verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.


Een evenwichtige, volle stem, een goede ademhaling en ontspannen nek-, kaak- en schouderspieren geven aan dat de energie in het Vishuddha-chakra vrij kan stromen.

 

Slecht stromende energie in het keelchakra wijst erop dat gevoelens niet worden uitgesproken, of geeft leugenachtigheid en roddel.

 

Fysiek kunnen zich klachten ontwikkelend als een stokkende, hese, snel vermoeid klinkende stem. Behalve keelklachten kunnen ook problemen met de schildklier, struma, oorpijn en zelfs tandpijn of tandvleesontsteking met een verzwakt keelcentrum in verband worden gebracht.

 

Kleur: blauw

 

Aktie: ik spreek en word gehoord. 

 

     

4.  Anahata (hartchakra) zit ter hoogte van het hart

 

Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden. Anahata verbindt de onderste drie chakra's van de instinkten met de bovenste drie chakra's van het hoger menselijk bewustzijn.

 

Het vierde chakra is het energetisch centrum van liefde, medeleven, menselijkheid en geborgenheid. Het zorgt voor een liefdevol en ondersteunend kontakt met de ander en voert van het ik-bewustzijn naar het wij-bewustzijn.


Dit chakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is. Het regelt de werking van de thymusklier.

 

Een verlaging van het energienivo van dit chakra kan zich uiten via allergie, astma en infektiegevoeligheid. Een verstoring komt echter het duidelijkst naar voor in de vorm van hartklachten en ademhalingsproblemen.

 

Kleur: groen

 

Aktie: ik bemin en word bemind

  

     

3.  Manipura (zonnevlechtchakra) bevindt zich ter hoogte van de navel

 

Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld. De Manipura wordt gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie. Het wordt geassocieerd met de pancreas, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en het vegetatief zenuwstelstel.

 

Fysiek regelt het dus de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.


Een goed ontwikkeld Manipura stimuleert op emotioneel vlak de vorming van een sterk ik-gevoel, dat nodig is om zelfverzekerd en doelgericht door het leven te gaan. Het heeft tevens te maken met je open kunnen stellen voor anderen, zonder dat er teveel negativiteit binnen kan komen. Een te zwakke zonnevlecht geeft een te grote openheid, met als gevolg gebrek aan energie, onzekerheid en ongerichtheid. Een te sterk geladen chakra geeft en te sterk ik-gevoel, wat zich kan uiten in machtswellust, jaloezie en overdreven ambities.

 

Kleur: geel

 

Aktie: ik kan, ik wil.

 

     

2.  Swadhisthana (heiligbeenchakra) bevindt zich ter hoogte van het heiligbeen

 

Swadhisthana betekent zoetheid. De Swadhisthana wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding.


Een stabiel chakra duidt op een gezonde omgang met seksualiteit. Hartstocht en emoties worden niet onderdrukt, maar geuit. Aktivatie leidt tot zelfverzekerdheid, vitaliteit, levenslust en aantrekkelijkheid voor andere mensen. Een niet goed funktionerende Swadhisthana heeft te maken met onverwerkte problemen uit het verleden.

 

Kleur: oranje

 

Aktie: ik voel.

 

     

1.  Muladhara (stuitchakra) tenslotte vinden we onderaan de ruggengraat

 

De Muladhara legt verband tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt. Met wilskracht en stoffelijke spiritualiteit. De wortelchakra houdt verband met het zich thuis voelen en aanwezig zijn in situaties. Als de chakra open is voel je je gegrond, stabiel en veilig. Je bent aanwezig in het hier en nu.

 

Op lichamelijk gebied hoort het eerste chakra bij problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen, billen en bijnieren. Al deze delen horen bij het onderste deel van het lichaam, waar ook het eerste chakra zich bevindt. Dit zijn veelal de massieve delen die ondersteuning en de basis bieden, zoals het bekken.


Emotioneel gezien heeft het eerste chakra te maken met veiligheid, basisvertrouwen, financiële zekerheid (basisbehoeften) en begrenzing. Men moet eerst de grenzen van zijn mogelijkheden afbakenen, om die later uit te kunnen breiden. Persoonlijke grenzen aangeven hoort eveneens bij dit chakra.

 

Kleur: rood

 

Aktie: ik ben, ik heb.