Kaart 10 van de Regenboogserie
Kaart 10 van de Regenboogserie

 

Osho Zen Tarot, kaart 77: We are the World

 

Voor mij is liefde en respekt voor al wat leeft, alsmede herstel en behoud van de natuur belangrijk. Gezondheid is hierbij essentieel, omdat je je dan optimaal kunt richten op je “hogere” levensdoelen, en ook op het voorwaardenscheppende hierin, een gezonde omgeving: de aarde zelf en haar bewoners: dieren en medemensen. Natuurlijk heeft ieder mens hierin zijn eigen weg te gaan, met zijn eigen doelen die voor hem of haar belangrijk zijn.

 

Deze kaart staat voor mij voor de zorg die wij als mensheid hebben voor de aarde en al wat daarop leeft. Hij staat voor samenwerken, vanuit de innerlijke en/of uiterlijke rijkdom die ieder van ons heeft, en waarmee allen aan het geheel van een gezonde aarde in al haar aspekten kunnen bijdragen.

 

De aarde als prachtige blauwe bol in een stralende kosmos.

 

De mensheid wordt hier afgebeeld als een regenboog van wezens die hand in hand uit vreugde en dankbaarheid voor het geschenk van het leven om de mandala van de aarde heen dansen. Iedere mens in zijn eigen kleur, met zijn eigen talenten, vaardigheden en mogelijkheden. Maar wèl samen. Ze reiken elkaar de hand en dragen ieder naar hùn vermogen hun steentje bij om de aarde zelf met al wat daarop leeft stralend te houden: gezond in al haar delen.
 

 

 

 

 

 

     

No time to waste

No time to waste

 

 

 

Nederlandse Vegetariërsbond