Eind van de behandeling

 

In de loop van uw konstitutionele behandeling zullen veel van uw klachten afgenomen of zelfs helemaal verdwenen zijn. De interval tussen de verschillende konsulten en de frekwentie van inname van uw konstitutiemiddel is daar in de loop van de tijd steeds aan aangepast, van dagelijks tot drie, twee, of één keer per week.

Zolang u goed blijft gaan is het van belang de behandeling voort te zetten. Dat u dàt of, afhankelijk van het verloop, een ander van toepassing zijnd middel blijft gebruiken. Zolang u het middel gebruikt en u er zich goed bij voelt, betekent dit dat er nog steeds vooruitgang geboekt wordt. Indien u stopt is de kans groot dat u op kortere of langere termijn "terugglijdt" en uw klachten weer terugkomen.

 

Daarom is het het beste door te gaan met de behandeling tot het moment dat al uw klachten verdwenen zijn en vervolgens na verloop van tijd oude klachten onverklaarbaar terug lijken te keren. Dit is de zogenaamde eindverergering van uw behandeling. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd even gemakkelijk is om mensen te motiveren in deze situatie de behandeling door te zetten. Daarom is het belangrijk dat u hiervan het nut en de noodzaak ziet. Dat u begrijpt wat er gebeurt.

 

Deze eindverergering is gemakkelijk te begrijpen: al de tijd dat u uw middelen gebruikte ging u vooruit en had u deze dus kennelijk nodig. Bij de eindverergering merkt u nu dat oude klachten, ondanks dat u met het laatste van toepassing zijnde middel doorgaat, zonder kenbare aanleiding terugkeren. Kennelijk heeft dat middel alles gedaan wat het voor u en het verdwijnen van uw klachten mogelijkerwijs kan doen. U reageert nu als een "gezond" mens op het middel. En krijgt dus ook de verschijnselen die dit middel veroorzaakt bij "gezonde proefpersonen". Dit is een belangrijke indikatie dat uw herstel zo volledig als mogelijk is. En een garantie dat u ook voor lange tijd van de klachten gevrijwaard zult blijven. Dit is de tijd dat u kunt stoppen met het middel. Zodra u stopt, verdwijnen de klachten, die nu immers alleen nog door het gebruik van het middel veroorzaakt worden, definitief.

 

Jaarlijkse check-up

 

Aan het eind van de homeopathische behandeling kunt u kiezen voor een vervolg door middel van een jaarlijkse check-up. U maakt dan preventief één keer per jaar een afspraak voor een homeopathisch konsult om zo (chronisch) ziekzijn zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens deze jaarlijkse konsulten lopen we "alles" zorgvuldig na. Hoe het met u lichamelijk, emotioneel en mentaal gaat en gegaan is in het afgelopen jaar. We kijken of er eventueel sporen zijn van klachten die zich in de toekomst kunnen gaan manifesteren. Met vaak slechts een kleine homeopathische ingreep, het inzetten van een homeopathisch middel, kunnen we op deze manier ziekte zoveel mogelijk vóór zijn.

      

Calcarea, konstitutioneel middel, gemaakt van het binnenste van de oesterschelp

Calcium-carbonicum

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicea is een konstitutioneel middel, gemaakt van kiezelzuur, zoals bijvoorbeeld ook voorkomt in bergkristal.

Silicea