Wanneer u een afspraak met mij maakt voor een homeopathisch konsult, trek ik altijd ruim een uur voor u uit.

 

  • In eerste instantie hebben we het dan vooral over de klacht of klachten waar u voor komt: wat zijn uw klachten? Vertelt u hier eens wat meer over. Waar zitten deze klachten precies. Wanneer en hoe zijn deze ontstaan en in hoeverre beïnvloeden zij uw funktioneren en welzijn? Heeft u deze klachten vaak? Wanneer, zit er een patroon in? Hoe laten de klachten zich precies zien en hoe voelt u zich eronder? Wanneer heeft u het meeste last? Waardoor verbeteren of verergeren de klachten? Zijn er nog andere symptomen die tegelijk met deze klachten optreden? Bent u hiervoor al eerder behandeld? Hoe?

Vaak zullen we na een eerste konsult een aanvang te maken met de behandeling van deze klacht(en). Natuurlijk staan deze klacht of klachten nooit op zichzelf. In volgende konsulten zullen dan ook veel andere aspekten van uzelf en uw ziekzijn aan de orde komen: fysiek, mentaal/emotioneel, sociaal en spiritueel…

  • Naast alle gegevens die in direkt verband staan met de klachten waarvoor u komt, zijn op de tweede plaats uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik van belang. Welke ziektes heeft u in uw leven gehad? Hoe verliepen die? Zijn er ziekten die regelmatig terugkomen? Heeft u daar nog last van, wanneer? Wat doet of deed u om van die klachten af te komen? Gebruikt of gebruikte u bepaalde medicijnen? Heeft u ongelukken gehad, operaties ondergaan? Welke? Heeft u vaccinaties gehad, en zo ja welke en wanneer? Gebruikt u de pil, welke, sinds wanneer? Hoe voelt u zich hierbij? Hoe verliepen zwangerschap en geboorte voor moeder en kind? Waren hier komplikaties?
  • Daarbij zijn zeker ook uw erfelijke gegevens belangrijk. Welke ziekten komen voor in uw familie: ouders, broers, zussen, maar ook grootouders en ooms en tantes van beide kanten. Ziekten die in uw familie voorkomen kunnen een belangrijke leidraad zijn voor wat u mogelijk in aanleg meegekregen heeft.
  • Dan wil ik graag weten hoe u de mens geworden bent die u nu bent. Welke eventueel ingrijpende of belangrijke (emotionele) gebeurtenissen hebben in uw leven plaatsgevonden, en hoe reageerde u hierop? Wat heeft indruk gemaakt? Wat zijn de dingen die uw leven beïnvloed hebben of misschien wel nog beïnvloeden? Wat voor kind/puber was u? Hoe was uw jeugd, de relatie met uw ouders? Bent u gevoelig voor bepaalde dingen, waarvoor?
  • Vervolgens zijn er een groep kenmerken en klachten die uw algehele gesteldheid betreffen: bijvoorbeeld heeft u het snel warm of bent u juist kouwelijk, hoe is uw eetlust, slaap, stemming enzovoort. Wat eet of drinkt u graag? Wat lust u helemaal niet? Is dat altijd al zo geweest of had u dat al van kinds af aan? Hier kan al iets van uw oorspronkelijke staat, uw aanleg, in beeld komen.
  • Wat voor mens bent u? Wat vindt u belangrijk in het leven, wat niet? Waar bent u goed in, waar niet? Bent u bang voor bepaalde dingen, heeft u dat altijd gehad, of is daar een aanleiding voor? Wat doet u graag, waar heeft u een hekel aan? Wat zijn uw levensdoelen, wilt u iets bereiken in uw leven? Wat? Hoe? Wat betekent religie of spiritualiteit voor u? Hoe reageert u in het algemeen op bepaalde dingen? Hoe voelt u zich in een groep met andere mensen? Bent u graag alleen of juist graag in gezelschap? Bent u netjes, of juist slordig?
   

 Aconitum, de blauwe monnikskap. Groot middel bij akute heftige koortsen en heftige angsten.

Aconitum-napellus

 

 

 

 

 

Berberis, de zuurbes, één van de middelen die gebruikt kunnen worden bij blaasontstekingen. 

Berberis-vulgaris

 

 

 

 

 

Nux-vomica, de braaknoot. De naam zegt 't al, het wordt onder andere ingezet bij misselijkheid en braken.

  Nux-vomica

 

Pulsatilla is wldemanskruid. groot kinder- en vrouwenmiddel.

Pulsatilla-pratensis

 

 

 

 

 

Staphisagria is de staverridderspoor. Wordt onder andere gebruikt bij snijwonden, bijvoorbeeld na operaties.

Staphisagria

 

 

 

 

Carbo-vegetabilis is houtskool. Wordt in de homeopathie gebruikt als mild aktiverend middel.

Carbo-vegetabilis

     

Na afloop van het eerste gesprek kan ik al een lijn in gedachten hebben over de eerste stappen ter begeleiding van het genezingsproces. Toch werk ik altijd mijn analyse verder uit. In de loop van de eerste konsulten resulteert dit in een “behandelplan”. Soms krijgt u na afloop van het konsult al middelen mee, maar het komt ook voor dat ik een en ander eerst verder uitwerk en uitzoek en de voor dat moment benodigde middelen daarna toestuur. 

 

Als uw akute klachten tot rust gekomen zijn, blokkades zijn opgeruimd (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan medicijngebruik, vaccinaties, resterende gevolgen van (besmettelijke) ziekten, emotionele gebeurtenissen die nog in de weg kunnen zitten, te veel druk op de ketel of hooi op de vork) kunnen we een aanvang nemen met de konstitutionele behandeling. In de regel zal dit pas na verloop van meerdere konsulten het geval zijn.

 

Soms ondervindt u direkt verlichting na inname van het medicijn. Vooral bij akute klachten kan dat het geval zijn. De behandeling van chronische ziekten vraagt veel meer tijd. Genezing zal tot diep in de konstitutie plaats moeten vinden, om de uiteindelijke oorzaak van het ziekzijn aan te kunnen pakken. Dit vraagt begeleiding in meerdere konsulten, waarin ik steeds de voortgang en het klachtenbeeld samen met u naloop en aan de hand daarvan opnieuw bepaal welke geneesmiddelen moeten worden ingezet om verder herstel te bereiken.

 

Na het eerste konsult hebben wij een keuze gemaakt uit meer dan drieduizend homeopathische geneesmiddelen om uw behandeling mee te starten. Bij ieder vervolgkonsult kijken wij wat er veranderd is. Stapsgewijs worden uw klachten doorgenomen en bekeken. Wij gaan samen na of er nog informatie ontbreekt, of er sprake is van nieuwe gebeurtenissen in uw leven die een andere aanpak vragen, of er mogelijk een medicinale of andere blokkade eerst aangepakt moet worden om de behandeling voort te kunnen zetten, ………. Op basis van dit gesprek worden dan middelenkeus, potentie, dosis en innamefrekwentie aangepast.

 

Uiteindelijk is vrijwel iedere behandeling erop gericht om te komen tot het konstitutionele voorschrift. Vaak zult u een aantal konstitutionele middelen na elkaar nodig hebben. De termijn tussen twee konsulten in een “konstitutionele” situatie kan veel langer zijn. Een konstitutionele behandeling heeft tijd nodig. In de loop van de behandeling zijn dan al een aantal of veel van uw klachten afgenomen of verdwenen. Hoewel u daarmee tevreden kunt zijn, is het toch belangrijk dat wij zorgen dat het u goed blijft gaan en wij de behandeling voortzetten.