Ieder kind kan ziek worden. Kinderziektes en algemene verkoudheden horen een beetje bij het kind zijn. Hiermee kan uw kind zijn of haar weerstand opbouwen, waardoor hij of zij sterker in het leven komt te staan. Klassieke homeopathie is een uitstekende methode om zieke kinderen hierin te begeleiden.

 

Homeopathische behandeling bij kinderen verschilt in wezen niet van behandeling bij volwassenen. Vaak is de levengeschiedenis nog minder kompleks, en zal het gesprek minder lang duren. Maar ook hier bespreken we in niet alleen de feitelijke klacht waar u met uw kind voor komt, maar ook alle eerdere klachten, het verloop van zwangerschap en bevalling van dit kind, eet– en slaapgewoonten, de algemene energie, eventuele gedragsproblemen en het karakter van uw kind. We bespreken hoe de ontwikkeling van uw kind gegaan is. En ook hier komt natuurlijk de erfelijke belasting aan de orde. 

 

Klassieke homeopathie is een zeer diep werkende geneeswijze, waarbij ziekte van uw kind bij de wortel wordt aangepakt. Enkele voorbeelden van klachten waar u bij uw homeopaat terecht kan zijn: darmkrampjes, veel huilen, slaapproblemen, allergieën, oog– of oorontstekingen, chronische verkoudheid, astmatische aandoeningen, huidproblemen, algemene vermoeidheid, groei– en ontwikkelingsstoornissen, klachten na vaccinaties enzovoort. Eveneens komen emotioneel-mentale problemen voor behandeling in aanmerking: driftige kinderen, hyperaktieve kinderen, angstige kinderen, onzekere kinderen, kinderen met koncentratieproblemen, vult u zelf maar in.

 

Ook hier geldt: in akute situaties kunnen homeopathische middelen snel verbetering geven, maar voor diepere klachten is een langduriger behandeling nodig.

 

       

 

Er zijn twee zaken waar ik nader op in wil gaan. Dat is in eerste instantie borstvoeding, en ten tweede wil ik nog iets kwijt over kinderziekten en de gevolgen van vaccinaties.

 

 

 

       

Borstvoeding is belangrijk voor uw kind. Met borstvoeding kunt u het immuunsysteem van uw kind de eerste maanden van zijn of haar leventje krachtig ondersteunen. Bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en Borstvoedingorganisatie La Leche League kunt u veel informatie krijgen om de borstvoeding goed te laten verlopen. Daarnaast kan ook homeopathisch hulp geboden worden. Homeopathische middelen kunnen ingezet worden bij het niet goed op gang komen van de borstvoeding, tepelkloven, borstontsteking, en andere grote en kleine problemen die met borstvoeding te maken hebben.

 

 

Dan vragen de kinderziekten nog om nadere uitleg, en vanwege de uit de hand gelopen situatie rondom het vaccineren, ook het thema vaccinaties.

 

Kinderziektes hebben een funktie. Ze helpen het kind zich van een stukje erfelijke belasting te bevrijden. Kwam er vroeger TBC voor bij opa of oma, dan kon je verwachten dat de kinderen en later de kleinkinderen kinkhoest-ontvankelijk waren. Doordat de kinderen daadwerkelijk met kinkhoest besmet konden worden en daar al dan niet ziek van werden ontdeden ze zich van het stukje TBC-belasting en verworven daarmee een toename van weerstand. Natuurlijk was kinkhoest een nare ziekte en gaf het een vervelende periode, zowel voor het kind als voor de ouders.
 

Ook na het doormaken van de bof, mazelen of rode hond zagen we vaak een ander kind te voorschijn komen. Alsof het kind groter, wijzer, “meer zichzelf” was geworden. Meer eigen. Eigen zonder het stukje erfelijkheid waarmee het op aarde was gekomen. Dat is nu niet meer mogelijk. Tenminste, als we de richtlijnen van het RIVM netjes blijven volgen. Een kinderziekte was heftig. Ging vaak gepaard met een hoog rode kleur, hoge koorts, veel uitslag of een flinke klierzwelling. Er was flink veel aktiviteit en het kind was goed ziek. Maar als het kind daar zonder komplikaties doorheen kwam, was het ook opgelost.

 

Het chronisch zieke kind in onze tijd ziet doorlopend witjes. Heeft doorlopend een snotneus of doorlopend een oorontsteking, al dan niet buisjes in zijn oren, Vaak is het op de één of andere manier allergisch, “astmatisch”, heeft ekzeem, of is moe en hangerig. Het bezoekt heel regelmatig de huisarts of specialist, en krijgt dan pufjes, inhalers of antibioticakuren die “niet helpen”. En komt er maar niet bovenop. Er is sprake van weinig vitaliteit: er is geen “ziekte”-winst. Er ontstaan a-specifieke vormen van “kinderziektes”. De vijfde ziekte, de zesde ziekte, een hoest “tot kokhalzen toe” die wel èrg veel lijkt op de kinkhoest van vroeger... Maar het is het niet, zegt men, want dat is in het bloed niet aan te tonen. “Nee, het is geen kinkhoest.”

 

Het rijksvaccinatieschema zoals door het RIVM is opgesteld is op dit moment als volgt: 

  2 maanden

->  DKTP/Hib-1 + Pneu-1

Als men het vaccinatieprogramma van het RIVM volgt hebben kleine baby's op de leeftijd van 4 maanden al 18 vaccinaties gehad, ervan uitgaande dat het Hep-B-vaccin niet standaard gegeven wordt.

 

Als het Hep-B vaccin wèl wordt gegeven zijn het er al 22!

  3 maanden ->  DKTP/Hib-2 + Pneu-2
  4 maanden ->  DKTP/Hib-3 + Pneu-3
11 maanden ->  DKTP/Hib-4 + Pneu-4
14 maanden

->  BMR-1 + MenC

  4 jaar

->  DKTP-5

  9 jaar

->  DTP-6 + BMR-2

12-13 jaar

->  Cervarix 1, 2 en 3

 

Vanaf 1 oktober 2011 heeft het RIVM besloten het Hep B vaccin geruisloos voor àlle baby's in de DKTP-vaccinatie in te voegen. Kennelijk probeert men een kommotie, zoals ontstaan is na invoering van het HPV-vaccin, voor te zijn! Daarnaast wordt in de tweede prik het 10-valente Pneumokokkenvaccin Synflorix gelijktijdig toegediend. In totaal gaat het dan al om 21 vaccinaties binnen 3 maanden, en 28 vaccinaties binnen 1 jaar.

 

Een vaccin is een stof die onder andere kunstmatig gedode of levend verzwakte ziekteverwekkers bevat of de giftige produkten daarvan: toxinen, met daarbij ook nog vaak giftige hulpstoffen die ervoor zorgen dat de vaccins beter hun werk kunnen doen. Als zo'n vaccin in het lichaam van een gezond persoon wordt gebracht, wordt het organisme van die persoon gestimuleerd antistoffen tegen die betreffende ziekte of ziekten te maken. Op die manier beoogt men het lichaam immuun te maken voor die betreffende besmettelijke ziekte(n).

 

De afweer tegen virussen en bakteriën vindt op 2 manieren plaats:

•  via de niet-specifieke of cellulaire afweer via de huid of slijmvliezen, door het opeten

    van bakteriën en virussen door bloedcellen
•  via de specifieke of humorale afweer, doordat immuuncellen antistoffen vormen.
 

Bij een natuurlijke besmetting wordt slechts 3 tot 7% van de totale afweer gebruikt voor de vorming van antistoffen. Bij een vaccinatie blijkt dat 70 tot 80% te zijn. Bij een inenting is er dus sprake van een behoorlijke overbelasting en uitputting van het immuunsysteem in vergelijking met het doormaken van een gewone besmettelijke ziekte. De hersenen hebben hun eigen immuunsysteem. Bij een vaccinatie worden in de hersenen gespecialiseerde immuuncellen geaktiveerd, de zogenaamde microglia. Multiple vaccinaties kort op elkaar overstimuleren deze microglia waardoor deze toxische stoffen vrijmaken. Daarbij komt dat bij kleine kinderen de hersenontwikkeling nog niet voltooid is. Bij mensen begint de periode van hersenontwikkeling in de laatste 3 maanden van de zwangerschap en gaat de eerste 2 jaar door. Na 2 jaar is de hersenontwikkeling voor 80% voltooid. Overbelasting van het (nog onrijpe) immuunsysteem door multiple vaccinaties kan leiden tot verstoringen in dit immuunsysteem. Dit kan weer leiden tot verzwakking van het immuunsysteem met vaak chronische infekties of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen als gevolg. 

 

In Nederland is het algemeen aanvaard dat iedereen (zeker ieder kind) gevaccineerd is, hoewel dit in ons land niet verplicht is. Maar ondanks deze wettelijke vrijheid tot keuze is de sociale en medische druk groot, zodat hier eigenlijk amper sprake is van keuzevrijheid. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met de negatieve gevolgen van vaccineren. Omdat er vanuit het reguliere medische circuit weinig gehoor was voor al hun vragen, hebben zij zich ten doel gesteld wetenschappelijk onderzoek uit de hele wereld hieromtrent te bundelen. Deze, en inmiddels vele andere mensen zijn bezorgd over het feit dat er weinig bekendheid wordt gegeven omtrent de risiko's van vaccineren en de vaak diskutabele resultaten van bescherming. Via gedegen onderzoek, het geven van voorlichting en informatie wil de vereniging een zodanig beeld geven van vaccineren dat het publiek op de hoogte is van de mogelijke risiko's van vaccineren. Verder wil de vereniging andere wegen aangeven om weerstand tegen ziektes te vergroten. De vereniging heeft een nauw kontakt met de verschillende buitenlandse verenigingen met betrekking tot vaccinaties en stelt zich op de hoogte van recente wetenschappelijke publikaties.

 

       

NVKP

 

Is de angst van ouders, overheid of farmaceutische industrie dan gegrond? Is er dan zoveel gevaar voor komplikaties?

 

Veel van wat bereikt is op het terrein van terugdringen van ziekten komt grotendeels op rekening van betere hygiëne, voeding en in het algemeen de welvaart. Van ziektes kennen we, door een vaak eeuwenlange omgang ermee, langzamerhand alle komplikaties. Bij vaccins zijn we aangewezen op vaak slecht en onvoldoende onderzoek van de laatste tientallen jaren.

Onderzoek naar bijwerkingen van vaccins is niet populair: de farmaceutische industrie is hier uiteraard niet in geïnteresseerd en onderzoekers wagen hun karrière met het brengen van een niet welkome boodschap. Van de feitelijke bijwerkingen van vaccins wordt maar een fraktie gerapporteerd, laat staan erkend.


Een gezond kind kan rustig een kinderziekte doormaken. Een gezond kind zal vrijwel nooit komplikaties krijgen. De situaties die wij via de kranten te horen krijgen, bevatten geen achtergrondinformatie. De situaties die daar beschreven worden zijn vaak uitzonderingssituaties, waarbij in de meeste gevallen sprake zal zijn geweest van een kind dat òf heel erg erfelijk belast was òf al een konstitutionele zwakte van zichzelf heeft gehad. Van belang is dat we onze kinderen zo gezond mogelijk op laten groeien. We kunnen ze zo goed mogelijk voeden (liefst met biologische onbespoten etenswaren), zo min mogelijk medicijnen laten gebruiken, liefst homeopathisch konstitutioneel laten behandelen en ze in deze zo snelle, onrustige tijd wat rust en regelmaat bieden. De meest ideale situatie is een kind borstvoeding geven. Via de borstvoeding kan het kleine kind de eerste tijd gebruik maken van de antistoffen van de moeder. En wanneer de tandjes doorkomen ontstaat vanzelf het moment dat het kind aan vaster voedsel toe is. Langzaam maar zeker kan het zijn eigen afweersysteem gaan gebruiken dat hij in optimale omstandigheden ongestoord op heeft kunnen bouwen.

 

Een baby van twee maanden oud heeft, zoals u hierboven kunt lezen, zijn eigen afweersysteem nog niet op orde kunnen brengen. Daar heeft hij immers nog wat tijd voor nodig. Een te vroege vaccinatie doet een appèl op dit nog onvolkomen afweersysteem. Konstitutioneel nog niet voldoende weerbaar en in balans moet de baby, indien hij wèl gevaccineerd wordt, alle zeilen bijzetten om op deze vaccins te reageren. Zo wordt hij eigenlijk steeds afgeleid van datgene dat hij te doen heeft: drinken, slapen, groeien en ontwikkelen. Met als gevolg dat hij konstitutioneel “steekjes laat vallen”. Immers, hij kan geen twee dingen tegelijk doen. Hij moet zich tegelijkertijd bezig houden met het verweren tegen het ingespoten vaccin en de gevolgen daarvan, èn ook nog goed slapen, drinken en groot worden. De steekjes die hij daardoor laat vallen zijn vaak de plaatsen waar de chronische ziekten zich langzaam maar zeker gaan ontwikkelen. De gevolgen kunnen we dagelijks om ons heen zien.

 

Een gezond kind dat een kinderziekte krijgt, heeft een paar dagen hoge koorts. Dan verschijnt langzaam maar zeker de uitslag op zijn huid. Veel uitslag is een goed teken. We ondersteunen het kind met drinken en licht verteerbaar eten. Het kind werkt de ziekte van binnen naar buiten er weer uit. En als de uitslag kompleet is, zie je het kind opknappen. Meer eetlust, meer vitaliteit, vaak zelfs een paar centimeters gegroeid en vooràl weer lekker in zijn vel en levenslustig. Door kinderen de kinderziektes door te laten maken helpen we ze een handje om sterker te worden. Mentaal, emotioneel èn fysiek sterker. Door de kinderen de kinderziektes af te nemen maken we ze eigenlijk alleen maar meer chronisch ziek. Alleen door het doormaken van ziekten verwerven we levenslange immuniteit.

 

Is een kind niet goed gezond, dan kan een kinderziekte de konstitutie (waar dan geen opvang is, omdat hij al een paar steekjes had moeten laten vallen) zodanig “triggeren”, dat zich akute of chronische komplikaties ontwikkelen.

 

Iedere arts zal bevestigen dat het menselijk immuunsysteem akute ziekten nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen en de mens weerbaar te maken tegen alle ziekmakende omgevingsfaktoren. De akute ziekten worden door het vaccinatieschema van de RIVM effektief bestreden, vindt men. Maar de kindersterfte was al nagenoeg uitgebannen in de vorige eeuw door het verbeteren van de voeding, betere hygiëne, aanleg van de rioleringen en het afschaffen van de kinderarbeid. De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd of de huidige overmaat aan vaccinaties wel werkelijk nodig is. Wordt het kind, worden wij, of wie wordt hier beter van? Zit er geen keerzijde aan het verhaal van de noodzakelijkheid van enten tegen allerlei kinderziekten?

 

Het enige "gezonde" antwoord op de chronische ziekteontwikkeling is het opwaarderen van de eigen afweer. Het immuunsysteem, dat bij het jonge kind nog letterlijk “in de kinderschoenen” staat, is niet in staat zich goed te ontwikkelen omdat het kind niet meer akuut ziek mag zijn. De akute ziekte is namelijk uitgebannen, hetzij door het overmatig vaccineren, hetgeen het kleine nog relatief weinig weerbare kinderlijfje nog eens extra “vervuilt” met de ziekteprodukten en alle daarvoor gebruikte kweeksubstanties en middelen die nodig zijn voor de bereiding, hetzij door zware chemische medikatie, die als bijwerking het gestel ook verzwakken en de immuunreakties onderdrukken. De weegschaal slaat door van akute kinderziekten die van voorbijgaande aard zijn en het kind sterker maken in de richting van de chronische ziekten waar het kind zwakker door wordt en de farmaceutische industrie beter.

 

De drijfveer om in te enten is dikwijls gebaseerd op gedeeltelijk geïnformeerd zijn, dus op onwetendheid en angst. Kinderziekten worden ten onrechte als een bedreiging voor het leven van het kind afgeschilderd, terwijl ze in feite het tegendeel daarvan zijn. Door de kinderziekten wordt het kind de mogelijkheid geboden het lichaampje dat het van de ouders heeft gekregen in de eerste zeven jaar van het leven helemaal om te bouwen tot een eigen voertuig dat past bij de eigen identiteit en het eigen leven. Na zeven jaar is er immers geen molekuul meer van de oorspronkelijke lichaamssubstantie aanwezig. Het levensprincipe van het kind heeft tot in de diepte van de celkern zich de substantie eigen gemaakt. Een virus, zoals bijvoorbeeld bij de mazelen het geval is, bevindt zich ìn de lichaamscel. Door de besmetting met dit virus wordt het immuunsysteem gedwongen om tot ìn de lichaamscel orde op zaken te stellen. Het brandt er door middel van koorts alle onregelmatigheden uit. Dat gedurende dat proces ook de erfelijke belastingen er als het ware uitgebrand worden is dan ook niet onwaarschijnlijk als we zien hoeveel krachtiger de kinderen vaak uit de strijd komen. Veel weerbaarder en minder gevoelig voor welke infektieziekte dan ook op basis van toegenomen weerbaarheid.

 

Het jonge kind, pasgeboren en verwachtingvol naar het leven, verdient de mogelijkheid zich door middel van akute ziekten, met name kinderziekten, zèlf te bevrijden van de ziektetendensen vanuit het voorgeslacht, zodat het zich in het eigen leven zo lang mogelijk van een chronische ziekte kan verschonen. Het zijn juist de akute ziekten met hun konstitutie-zuiverende koorts die het kind weerbaar maken tegen ziektetendensen van buitenaf en binnenuit, een mogelijkheid die we het kind afnemen wanneer het niet meer akuut ziek mag zijn.

 

Wilt u meer lezen over schade door vaccinaties lees dan de CEASE-informatie op deze site, of gaat u naar de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.


Hoe dan ook, vaccineren of niet vaccineren, in Nederland is het ùw beslissing. Als u tòch wilt vaccineren kunt u een aantal maatregelen nemen om de gevolgen op korte en langere termijn hiervan te beperken:

Wat kan de klassieke homeopathie doen?