In de Glastonbury Tarot staat Parsival symbool voor De Dwaas, de eerste kaart van de Grote Arcana, het begin.

 

Het verhaal gaat over de onnozele, leergierige jongeling Parsival, die de ridders van de Tafelronde ontmoet, de bonte ridderwereld betreedt en na vele avonturen en omzwervingen uiteindelijk de Graal zal vinden. In deze middeleeuwse wereld van ridders en jonkvrouwen laat Parsival de zoekende, nog onschuldige mens aan het begin van zijn spirituele weg in de wereld zien.

Omdat zijn vader en zijn broers en alle ridders in een veldslag gedood zijn, is Parsival alleen opgevoed door zijn moeder Herzeloide in een groot eenzaam bos in Wales. Zijn moeder leeft teruggetrokken met Parsival, omdat zij bang is dat Parsival ook het lot van zijn vader en broers zal ondergaan en zij ook deze zoon kwijt zal raken. Om dit te vermijden, voedt zij Parsival geïsoleerd en onbekend met de wereld op. Zij waarschuwt hem geen vragen te stellen, en deze houding zou later de eerste mogelijkheid de graal te verkrijgen verhinderen.

Terwijl hij op een dag ronddwaalt in het bos, ontmoet Parsival een groep ridders te paard, die hij, omdat hij volkomen onbekend is met dit verschijnsel, aanziet voor engelen. Zij leggen uit wie zij zijn, en Parsival smeekt of hij met hen mee mag zodat hij kan proberen zelf ook ridder te worden. Hij gaat met hen naar zijn moeder om te vertellen dat hij met hen mee gaat en om haar vaarwel te zeggen. Zijn moeder laat hem gaan, in een narrenpak. Zij hoopt dat de boze wereld hem zo niet zal bereiken. De volgende ochtend trekt Parsival zijn narrenpak aan en vertrekt.

In zijn narrenpak en een houtenschild en een scheve speer die als lans moet dienen, rijdt Parsival uit als een trotse ridder. Als Parsival door de bossen en steden en dorpen rijd wordt hij door iedereen uitgelachen of uitgescholden. Maar Parsival laat zich niet uit het veld slaan en gaat verder op zijn weg. In zijn onwetendheid weet hij niet wat voor een kwade wereld het buiten de hoeve is. Zo komt hij aan op Kasteel Camelot bij Koning Arthur. Hier vraagt hij een wapenuitrusting en een ridderpak. Nadat hij de Rode Ridder verslagen heeft, krijgt hij diens uitrusting.

Vervolgens leert hij bij Gurnemount zich als ridder te gedragen en zijn wapens te gebruiken. Gurnemount is een edel mens, en leert Parsival alleen hoe hij iemand kan verslaan zonder hem te doden.
Na zijn leertijd gaat hij weer weg bij Gurnemount, en na veel avonturen komt hij op een bepaald moment bij kasteel Montsalvash, het kasteel van de zieke Visserkoning. Parsival loopt de grote hal in van het kasteel en ontmoet de mysterieuze koning die op bed ligt en ernstig ziek lijkt te zijn. De Visserkoning is ernstig gewond in zijn lies. Parsival krijgt hier een feestmaal te eten. Na het eten trekt hem een processie met drie jonkvrouwen voorbij. De eerste draagt een lans waar bloed vanaf drupt, de tweede draagt een zwaard en de derde draagt een kelk. Hoewel hij nieuwsgierig is wat dit alles betekent, vraagt Parsival niks, omdat zijn moeder hem geleerd heeft dat dit onbeleefd is. De volgende dag ontwaakt hij en het kasteel en de Visserkoning en alles is verdwenen. Hij gaat verder op zijn levensreis, onbewust van het feit dat hij met zijn vragen de Visserkoning en zijn land weer bewust en gezond had kunnen maken.

Parsival is het symbool van de nog onbewuste mens die aan het begin van een nieuw pad op zijn levensweg staat, weliswaar met zijn verworvenheden uit het verleden. Sommige dingen uit het verleden zijn alleen balast, die hij in de loop van zijn weg kwijt moet raken. Andere dingen ontbreken nog.

 

In de (Glastonbury) Tarot betekent de kaart van Parsival een nieuw begin. De eerste stap op de reis van zelfontdekking. Het duidt op een houding van vertrouwen en onschuld, en eveneens een gevoel van verwondering. Parsival durft risiko’s te nemen die anderen niet zouden nemen. Hij is volledig gericht op zijn queeste, zijn zoektocht naar de graal, alhoewel hij zich niet helemaal bewust is van wàt hij eigenlijk precies zoekt. Hoewel hij soms zijpaden lijkt te bewandelen, met de nodige risiko’s en gevaren die dat oplevert, zal hij vol vertrouwen steeds weer zijn eigen bestemming volgen…. 
 

      

 

 De Glastonbury Tarot is geschilderd door Lisa Tenzin-Dolma, schrijfster en illustratrice uit de omgeving van Glastonbury.

Parsival