De klassieke homeopathie is in staat om op velerlei gebied genezend, ondersteunend en helpend te zijn. De behandeling van mentaal-emotionele klachten verschilt in de klassieke homeopathie in wezen niet van lichamelijke klachten. Ook hier wordt naar de samenhang tussen de verschillende wezensdelen gekeken. Ook hier is het voor het oplossen van de problematiek belangrijk te onderzoeken waar en wanneer en hoe en waardoor uw klachten zijn ontstaan. Ook hier wordt gekeken of er een duidelijke aanleiding is voor de klacht, of of er sprake is van een erfelijke of konstitutionele aanleg. Natuurlijk krijgt iedereen in zijn leven op bepaalde tijden te maken met omstandigheden die het leven moeilijk maken en de daarbij behorende emoties…, maar daar waar u zelf niet binnen redelijke tijd dit verwerkt hebt, kan homeopathie of Bachbloesemtherapie helpen.

 

Klachten die op emotioneel/mentaal nivo kunnen worden behandeld zijn bijvoorbeeld:

De Dwaas, in de Glastonbury Tarot gesymboliseerd door Parsival, de eerste kaart van de grote Arcana.

Parsival (Glastonbury Tarot)

   

Uw klachten en ziektebeelden zijn al uitgebreid aan de orde geweest toen we het over uw fysiek en emotioneel/mentaal welbevinden hadden. Om grip te krijgen op uw spiritueel welbevinden gaan we, als ù dat wilt, verder en dieper. Wat hier dan speelt zijn zingevingsvragen. Vragen over uw doel in het leven, uw lotsbestemming zo u wilt. Samen gaan wij op zoek naar antwoorden. En de antwoorden kunnen duidelijk maken hoe iemand zijn diepste wezen in zijn leven vorm kan geven: Wat wilt u met uw leven. Waarom? Welke weg bewandelt u daartoe? Wat komt u daar tegen? Wat doet u om dat wat u belangrijk vindt in het leven te realiseren? Hoe doet u dat en zou u dat willen en kunnen veranderen? Welke talenen en gaven helpen u hierbij? Wat uw beperkingen? Wat zijn binnen de beperkingen die voor u gelden daartoe de mogelijkheden?

 

Kortom, wat zou u het doel van uw levensreis willen noemen, uw lotsbestemming, zo u wilt uw karma? En hoe vult u dat in?

 

En als we daar dan zicht op hebben, zien we wellicht hoe uw fysiek en emotioneel/mentaal welbevinden hiermee te maken zou kunnen hebben.

 

Doordat ieder van ons zijn eigen levensweg bewandelt, heeft ook ieder van ons zijn eigen levensverhaal. U komt ergens vandaan, heeft daartoe een bepaalde route afgelegd, u staat op dit moment ergens, en u gaat ergens naar toe. Als we de sporen van uw levensreis natrekken is het mogelijk dat we draden, verbanden, zien. Afhankelijk van de kontekst van uw individuele levensreis en het punt waar u zich op een bepaald moment bevindt kan een homeopathisch konsult (en middel) u, als u dat wilt, weer in kontakt brengen met uw diepste zelf.

 

En dan bewandelt u uw levenspad als vanzelf, niet meer gehinderd door uw beperkingen.