Fysieke klachten kunnen de boventoon voeren van uw niet-wel-bevinden. Deze klachten kunnen vanuit uw erfelijke aanleg en konstitutie komen, hun oorzaak vinden in een minder gezonde leefstijl en het gebruik van toxische medikatie, of veroorzaakt worden door omstandigheden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld allerlei besmettelijke ziekten, kleine of grote ongevallen, of nog andere dingen die iemand in het leven kunnen overkomen. Toch zullen deze klachten ook altijd emotioneel/mentaal/spirituele aspekten met zich meebrengen.

 

Iedereen wordt geboren met zijn eigen specifieke hoedanigheden. Ieder heeft naast zijn kwaliteiten en talenten ook onvolkomenheden en gebreken. Hij of zij heeft eigen erfelijke aanleg en zijn eigen konstitutie met zijn weerstand tegen de dingen die het leven met zich meebrengt. Ieder krijgt bij zijn of haar geboorte zijn eigen rugzakje mee voor zijn reis door het leven. Dat maakt hem of haar juist tot die unieke persoon die hij of zij is.

 

In de loop van het leven ontwikkelt men zich. De mens groeit (eerst voornamelijk fysiek, later meer mentaal/emotioneel en spiritueel) en wordt voortdurend met veranderende omstandigheden gekonfronteerd. Natuurlijk gaan er soms dingen mis: dat kan zijn door ongezonde voeding of een ongezond leefpatroon, onderdrukkende of toxische medikatie, een heftige besmettelijke ziekte of in de vorm van een ongeval of ander ongemak. Ook anderszins kunnen dingen niet goed gaan. Andere oorzaken kunnen zijn dat u bijvoorbeeld teveel hooi op de vork neemt, of dat problemen niet of niet op de juiste manier worden opgelost, emoties niet of onvoldoende worden verwerkt, enzovoorts. Uw rugzak kan zo meer of minder gevuld raken.

 

Bij disbalans zal uw organisme proberen te reageren om opnieuw een gezond evenwicht te bereiken. Ziek zijn betekent dat u op fysiek, fysiologisch, emotioneel of geestelijk terrein niet (meer) in balans bent. Dat betekent natuurlijk ook altijd een disbalans naar en in samenhang met de andere terreinen. Ook dit is heel individueel. Wat u koud laat, kan een ander ziek maken. Zaken als oververmoeidheid, onevenwichtige voeding, teleurstelling, verdriet, angst, spanning, te weinig uzelf kunnen zijn, kunnen u uit balans brengen. De weerstand van de één is, zoals hierboven al beschreven, door omstandigheden als erfelijkheid en konstitutie, leefwijze en huidige leefomstandigheden, milieu en levensgeschiedenis, groter dan die van de ander. Afhankelijk van hoe uw “rugzakje” met uw eigen herstelkracht op dat moment gevuld is, kunt u meestal bij niet al te heftige en grote verstoringen uzelf weer in balans brengen. Maar soms is de herstelkracht van uw rugzak niet toereikend. Of u doet er te vaak, te langdurig of intensief een beroep op. Een gebeurtenis kan teveel beroering brengen en uw zelfgenezend vermogen kan dan niet meer op eigen kracht balans bereiken.

 

Homeopathie kan dan helpen, die prikkels geven die nodig zijn om weer in een voor u optimale balans te komen.
 

Fysieke klachten die de boventoon voeren kunnen zich laten zien in:

Chronische klachten zijn er teveel om op te noemen. Van allerlei huidklachten tot klachten overal elders in het lichaam: hoofd, gezicht met de holten, ogen en oren, keel- neus- en longgebied, maag– en darmgebied, hormonale klachten van allerlei aard, klachten aan urinewegen of geslachtsorganen, ziekten van hart en bloedsomloop, klachten aan het bewegingsapparaat waaronder ook bijvoorbeeld de reumatische aandoeningen, overgangsklachten, enzovoorts enzovoorts….