Korte biografie van Wilhelm Schüßler

 

Wilhelm Heinrich Schüßler is geboren op 21 augustus 1821 in Oldenburg in Noord-Duitsland en hij overleed op 30 maart 1898. Hij studeerde oorspronkelijk vijf verschillende talen. Toen hij 32 jaar was ging hij, omdat hij geboeid was geraakt door de homeopathie, geneeskunde studeren, onder andere in Berlijn, Praag en Parijs. Op 37-jarige leeftijd startte hij zijn praktijk als homeopathisch arts. Na 15 jaar als homeopaat gewerkt te hebben kwam hij tot de biochemie.

 

Dr. Schüßler werd tot de ontdekking van de biochemische zouten geïnspireerd door het boek "Der Kreislauf des Lebens" van de Nederlandse arts dr. Jakob Moleschott (1822-1893). In dit boek wordt het belang van anorganische zouten in het organisme beschreven. Ook de Duitse arts dr. Rudolf Virchow (1821-1902) zette hem tot zijn ontdekking aan. Dr. Virchow ontdekte dat de oorzaak van alle veranderingen van organen en ook het ontstaan van een ziekte op een verandering der cellen terug te voeren is.

   

Wilhelm Schüßler (1821 - 1898)

Wilhelm Schüßler

 

Dr. Schüßler zette de volgende stap en ontdekte dat het normaal funktioneren van een cel afhankelijk is van een normaal gehalte aan anorganische zouten. Afwijkingen van het normale gehalte aan anorganische zouten leidde naar zijn inzicht tot ziekten. Zodoende bestond de therapie er voor hem uit, tijdens een ziekte het gebrek aan anorganische zouten met hun medikamenteuze toevoer te behandelen. Dr. Schüßler noemde zijn geneeskunst “biochemie”. Tegenwoordig heeft het woord biochemie een andere betekenis, omdat tegenwoordig de biochemie deel uitmaakt van de chemie.

 

Dr. Schüßler heeft in de menselijke cellen twaalf anorganische zouten gevonden, waarvan elk zout een bepaalde invloed op de gezondheid heeft:

01. Calcium fluoratum

02. Calcium phosphoricum

03. Ferrum phosphoricum

04. Kalium muriaticum

05. Kalium phosphoricum

06. Kalium sulfuricum

07. Magnesium phosphoricum

08. Natrium muriaticum

09. Natrium phosphoricum

10. Natrium sulfuricum

11. Silicea

12. Calcium sulfuricum.

  

Na de dood van dr. Schüßler hebben zijn opvolgers nog een aantal anorganische zouten in de lichaamscellen erbij gevonden, welke eveneens voor de gezondheid van betekenis zijn:

13. Kalium arsenicosum

14. Kalium bromatum

15. Kalium jodatum

16. Lithium muriaticum

17. Manganum sulfuricum

18. Calcium sulfuratum Hahnemanni

19. Cuprum arsenicosum

20. Kalium-aluminium sulfuricum

21. Zincum muriaticum

22. Calcium carbonicum Hahnemanni

23. Natrium bicarbonicum

24. Arsenum jodatum

25. Aurum chloratum natronatum.

 

Er is nog diskussie over het celzout nr. 26 en nr. 27. Deze twee celzouten zijn recent aan de lijst van celzouten toegevoegd. Zij voldoen niet geheel aan de kriteria die dr. Schüßler voor de celzouten had opgesteld.

26. Selenium

27. Kalium bichromicum.