Homeopathische geneesmiddelen

 

Er zijn honderden verschillende homeopathische geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen worden voor een groot deel bereid uit plantaardig materiaal. Daarnaast worden in de homeopathie ook dierlijke produkten, mineralen, ziekteprodukten en enkele chemische stoffen gebruikt.

 


Bells-perennis is het madeliefje. Wordt in de homeopathie onder andere gebruikt als wondmiddel, vooral van het bekkengebied.

Bellis-perennis

 

      

Plantaardige middelen

Een plantje dat we allemaal kennen is de Bellis-perennis ofwel het Madeliefje.

Plantaardige middelen vormen de grootste groep en worden meest ingezet in akute aandoeningen zoals akute ziektes of hevige emoties. De werking van deze middelen is over het algemeen snel en heftig. 

Lachesis is de bosmeesterslang. Een diepwerkend middel, veelal voor vrouwen.

Lachesis-mutus

 

Dierlijke middelen

Een bekend voorbeeld hiervan is het gif van Lachesis, ofwel de Bosmeesterslang.

Evenals bij plantaardige middelen worden dierlijke middelen vaak ingezet in akute situaties. Dus ook hier weer bij heftige emoties of akute aandoeningen. Een aantal dierlijke middelen heeft een dieper of breder werkingsspektrum dan de plantaardige middelen

 

Zwavel, een groot en breed werkend middel dat onder andere gebruikt wordt om de reaktiekracht op te wekken.

Sulphur

 

Metalen en Minerale middelen

Het wel bekendste voorbeeld hiervan is Sulphur, ofwel Zwavel.

Metalen en minerale middelen werken langzamer dan de dierlijke en plantaardige middelen. Zij grijpen echter op een dieper nivo in en kunnen veranderingen van duurzame aard bewerkstelligen. Zij zijn van onschatbare waarde bij de suksesvolle behandeling van diepgewortelde chronische klachten en ziekten.

 

Psorinum 

 

Middelen gemaakt van ziekteprodukten, de zogenaamde nosoden

Deze middelen zijn minder bekend, maar van grote waarde in de homeopathische behandeling. Een bekend voorbeeld hiervan Psorinum. Dit middel wordt gemaakt van de blaasjes van de schurft.

Deze nosoden worden vaak ingezet als zich tijdens de behandeling een blokkade voordoet. Dat is als iemand niet meer reageert op het geïndiceerde middel. De inzet van nosoden is ook onontbeerlijk bij de behandeling van klachten die terug te voeren zijn tot de aandoeningen die het gevolg zijn van de erfelijke belasting van de patiënt.

Voor veel mensen is deze laatste groep homeopathische middelen even schrikken. Of op zijn minst een onsmakelijke gedachte. Echter, van de oorspronkelijke basissubstantie is ook hier in het uiteindelijke homeopathische geneesmiddel vaak niets meer terug te vinden. Ook in de reguliere geneeskunde wordt gebruikt gemaakt van ziekteprodukten: denkt u maar aan de vaccins. Regulier worden deze produkten vaak in nog materiële doses rechtstreeks ingespoten.
 

Homeopathische potenties

Uitganspunt van de klassieke homeopathie is dat het toedienen van hoge doses van de oorspronkelijke vorm van het geneesmiddel symptomen geeft die lijken op die van de ziekte. Daarom wordt de grondstof of oertinktuur stapsgewijs opgelost èn geschud, ofwel "gepotentieerd". Door de ekstreme verdunning van het homeopathisch geneesmiddel verdwijnt dan de ziekmakende werking van de oorspronkelijke stof, en door het schudden wordt de energie van het oorspronkelijke middel overgedragen aan de alkohol-oplossing, waardoor het lichaam wel genezend kan reageren op de bij dat middel horende ziektesymptomen. Alle middelen zijn in het verleden, en worden ook nu nog, op hun werkzaamheid uitgeprobeerd op min of meer gezonde mensen.

 

Naarmate de oertinktuur vaker opgelost en meer geschud is, roept het middel een sterkere genezende reaktie op. Achter de Latijnse naam van het middel staat de verdunningsgraad, aangegeven in een letter(kombinatie) met een getal, bijvoorbeeld D6, of C30 of LM2. Dit geeft aan hoe het potentiëren gebeurd is, en hoevaak deze oplossing is toegepast:

Het getal geeft aan hoe vaak deze stap is toegepast.

 

LM-potenties

In de beginjaren na zijn ontdekking van de homeopathie werkte Hahnemann met homeopathische korreltjes in D- of C-potenties. Maar in de loop van zijn jarenlange ervaring met verschillende manieren van potentiëren en toedienen groeiden zijn inzichten en ontdekte hij dat LM-potenties in de meeste situaties het beste resultaat geven. Ik werk in mijn praktijk dan ook voornamelijk met deze LM-potenties, echter, als de situatie erom vraagt, ook met oertinkturen, D- of C-potenties.

Voordelen van een LM =-potentie is dat deze dagelijks of desnoods meerdere keren per dag worden ingenomen, ook bij chronische situaties. Je kunt veel beter sturen en de energetische prikkel afstemmen op de gevoeligheid van de patiënt. Daardoor worden (begin)verergeringen voorkomen. LM-potenties zijn meer verdund en hoger gedynamiseerd en kunnen daardoor verfijnder en krachtiger werken. LM-potenties worden altijd opgelost in een basisflesje met water-alkohol-mengsel en in de krachtigste toedieningsvorm veelal voorgeschreven in een zogenaamde "ruikdosis". Bij erg gevoelige of verzwakte mensen kan het voorkomen dat we besluiten een druppel uit dat basisflesje verder op te lossen in een glas water waar dan weer een theelepeltje van wordt ingenomen.

 

Voordeel van deze manier van “innemen” is dat LM potenties wat betreft dosis en frekwentie zeer nauwkeurig aan uw individuele behoefte kunnen worden aangepast. Ook kunnen homeopathische middelen in LM-potentie gemakkelijk worden afgewisseld met andere homeopathische middelen. 

 

De verschillende vormen van homeopathische middelen

Homeopathische geneesmiddelen zijn verkrijgbaar in de vorm van druppels, korrels en ook tabletten. Druppels neemt men meestal in met wat water, maar zo in de mond kan ook. De andere twee vormen laat men ook in de mond, onder de tong, oplossen. Het is goed een homeopathisch middel ongeveer ½ tot 1 minuut in de mond te houden en minstens tien minuten voor of na inname van het middel niet te eten of drinken, dus op schone slijmvliezen in te nemen. Bij LM-potenties wordt, zoals al eerder vermeld, meestal even licht aan het flesje geroken, "alsof u aan een roos ruikt".

    

 

Zelfzorg met homeopathische middelen

Zelfzorg in de homeopathie is het zelf behandelen van aandoeningen en klachten van niet ernstige en meestal tijdelijke aard met homeopathische geneesmiddelen. Enkele konkrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld verkoudheid, tijdelijke diarree, misselijkheid en overgeven, hoesten, kneuzingen, brandwonden, steken, beten, een griepje… Hoewel een bepaald middel door de drogist of apotheek kan worden aanbevolen, is het altijd aan te raden vooraf één van de vele goede boeken voor verantwoorde zelfmedikatie te raadplegen.

 

Chronische klachten kunt u beter niet zelf behandelen. Het gaat bij zelfzorg altijd over éénmalige akute situaties. Langdurig innemen van homeopathische middelen is ook bij akute klachten af te raden. Als zo’n akuut middel in een paar uur, een dag of paar dagen (afhankelijk van de soort klacht) niets doet, dan kunt u beter stoppen en een ander middel uitzoeken, of een klassiek homeopaat raadplegen.


Een goede manier om meer met de mogelijkheden en grenzen van zelfzorgmiddelen vertrouwd te raken is het volgen van een eerste-hulp-met-homeopathie-kursus. Indien u hier belangstellling voor heeft kunt u kontakt met mij of een homeopaat bij u in de buurt opnemen.