De oude astrologen
De oude astrologen

 

Hieronder wil ik u iets uitleggen over astrologie. Ik hoop dat u hiermee enigszins inzicht krijgt in wat astrologie ècht is en hoe alle aanduidingen van het kosmisch-astrologisch energiepatroon in ieder mens toch zo’n verschillende plaats en eigen duiding kunnen krijgen. Ik kan hier slechts in sleutelwoorden de voornaamste eigenschappen van de belangrijkste astrologische symboliek noemen. Deze uitleg is dus zeker niet volledig. 

  

In de astrologie spelen de planeten een belangrijke rol. Alles wat zich in de kosmos aan hemellichamen bevindt is onderling verbonden door krachtvelden, door energieën. Van deze hemellichamen zijn het de Zon, Maan en de planeten, de dierenriemtekens, hun verhouding tot elkaar en hun plaats ten opzichte van het punt waar de betreffende mens, dier of plant zich bevindt, die de bouwstenen en symbolen van het kosmisch-astrologisch krachtenveld vormen.

Deze stand der planeten op een bepaald moment geeft een beeld van de kosmische energieën van dàt moment. De mens die op dat moment geboren is, is een onderdeel van deze kosmos. Je kunt dus zeggen dat de stand van de planeten op het moment van geboorte van die mens als het ware een weerspiegeling is van het kosmisch krachtenveld van dàt moment.

 

Als zodanig vormen deze planeten het symbool van de innerlijke energieën die in de mens werken. Zon en Maan worden in de astrologische benadering ook bij de planeten gerekend.

Al vanuit de tijd van de oude Chaldeeërs kende men 7 met het blote oog waarneembare planeten. In 1781 werd Uranus ontdekt, Neptunus in 1846 en Pluto in 1930. Deze planeten bevinden zich ten opzichte van ons tegen de achtergrond van de tekens van de dierenriem (van Ram tot Vissen). Hòe en op welk gebied de planeetkrachten in het leven van een mens uitwerken wordt weergegeven door hun tekenachtergrond, hun plaats in de horoskoop (huis) en hun onderlinge verhoudingen (aspekten). Daarbij heeft elke planeet een sterke overeenkomst met één of twee dierenriemtekens. Die planeetenergie heeft dan ook een speciale affiniteit met dat teken.

Elke planeet staat symbool voor een energie die overeenkomt met bepaalde menselijke psychische gedragingen en reaktiepatronen: 

   de Zon staat voor ego-ontwikkeling, scheppingskracht, kreativiteit, zelfrealisatie. Levenskracht, vitaliteit, levenslust, wilskracht. Toekomst en lotsbestemming. Uw vader(figuur). De “God” in uzelf
  de Maan symboliseert uw refleks– en reaktiepatoon, het uitdrukken van uw gevoelens en emoties. Uw innerlijk moederbeeld: hoe u moedert en bemoederd wordt. Het geborgen zijn, het veilig voelen en hoe u veiligheid zoekt. Uw gewoontes en instinkten
    Mercurius staat voor de energie van het denken en het geheugen. Het onderzoeken en analyseren. Het leren en verwerven van kennis. Het ordenen van uw waarnemingen en het konkreet en helder maken van uw indrukken. Hoe u kommuniceert, praat en luistert. Het leggen van de eerste kontakten
    Venus-energie symboliseert uw vermogen liefde, genegenheid en sympathie te voelen. Het omgaan met intieme relaties en het verbinden met iemand anders. Het waarderen van dingen: wat u mooi vindt, waar u van kunt genieten. Uw smaak en gevoel voor schoonheid (muziek, kleding, woninginrichting, kunst). De situaties of dingen die u materiële zekerheid geven
    Mars staat voor strijd en verovering. Het uiten van uw agressie. Uw dierlijke instinkten. Hoe en op welk terrein u initiatieven neemt, uw dadendrang. Assertiviteit, het opkomen voor uzelf. Uw geldings– en onderscheidingsdrang, uw kompetitiedrang. Uw gevoel voor en uiting van seksualiteit
    Jupiter-kracht geeft aan hoe u uw grenzen verlegt en uw horizon verbreedt. Het geeft de groeiimpulsen van het bewustzijn weer. Vertrouwen en geloof. Positiviteit en enthousiasme. Overdrijving. Waar u uitbundig in bent, hoe en waar u zich prettig voelt. Uw geneesvermogen en welke geneeswijze het beste bij u past
    Saturnus symboliseert de energie die uw begrenzing aangeeft. Strukturen. Hoe u dingen vormgeeft en konkretiseert. Het symboliseert uw geweten en verantwoordelijkheidsgevoel. Het tijdsbesef. Groei door leren en ervaring, door zelfinkeer. Eenzaamheid, het op uzelf aangewezen zijn
    Uranus-energie laat zien hoe en waar u zich onderscheidt van de massa en vrij en onafhankelijk uw eigen gang gaat. Het terrein waar u breekt met reglementen, autoriteit en gezag. Vernieuwing en ommekeer. Vrijheid, gelijkheid, en broederschap (mensen met dezelfde ideeën). Flitsende ideeën
    Neptunus-kracht laat u opgaan in het grote geheel. Naastenliefde, mededogen en empathie. Gevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verslavingskansen, goedgelovigheid). Grensvervaging en mystificering. Illusies en dromen. Fantasie. Mediamiek. Paranormaal. Magnetisme
    Pluto’s energie laat u doordringen tot de kern. Geeft diepe gevoelsessenties: staat voor allerlei psychologische therapieën. Maakt het onbewuste bewust. Laat intens beleven. Transformatie. Afbreken en weer opbouwen. Renovatie of vernietiging. De wil tot beheersen. Manipulatie en dwang
    Cheiron is de “wounded healer”. De pijnplek in uw leven, soms de ongeneeslijke zielewond. Cheiron komt pas in de tweede levenshelft duidelijk in beeld. Geeft ook de manier aan waarop deze wond genezen kan worden. Uw leraar of gids, de mentor die u van uw pijnplek wegvoert.

 

De hierna te bespreken punten zijn afgeleid van de positie van de Zon en de Maan in uw horoskoop. Zon en Maan geven in samenhang met deze punten een meer spirituele dimensie aan de horoskoop:

Pars Fortuna,

ofwel

Gelukspunt:

 

   het gelukspunt toont de energie van het vanzelfsprekende handelen waarin u het pure geluk kunt ervaren, of, zoals Dane Rudhyar zo mooi zegt: het punt dat aangeeft hoe de Maan het licht van de Zon natuurlijkerwijs verspreidt en op een bepaalde plaats en tijd in de vorm brengt
Pars of Spirit (Geestpunt):   t Pars of Spirit laat de energie zien waarin u zich als mens bewust bent van uw verbinding met de oorsprong van het leven

As

Zuidelijke -

Noordelijke

Maansknoop:

 

 

      de Zuidelijke knoop staat voor energie waar u als vanzelf toegang toe vindt. Zij geeft dan precies die vaardigheden en levensomstandigheden weer die u nodig heeft om het gedrag dat korrespondeert met de tegenoverliggende Noordelijke Maansknoop uiteindelijk uit te kunnen drukken. De Noordelijke Maansknoop staat voor de mogelijkheid en het verlangen om dingen te veranderen, en weerspiegelt als zodanig het punt van transformatie in uw leven

As

Zwarte Zon -

 Diamant:

 

 

 

 

  de plek waar de Zwarte Zon in uw horoskoop staat geeft weer waar en hoe u open en onbevangen de wereld in trekt. Het laat uw ongedwongen handelen zonder vooropgezet doel zien. Vanuit dit onbevangen handelen en de ervaring die u hier opdoet, kunt u zich bewust worden van dat wat voor u hier op aarde de meest wezenlijke waarde heeft. Deze waarde wordt gesymboliseerd door de positie van de Diamant daartegenover. Op deze as kunt u een bewustzijn ontwikkelen waarin u handelt vanuit eenheidsbesef en liefde voor de schepping

As

Lilith -

Priapus:

 

  de zone van Priapus geeft het gebied en de gedragingen weer waar u aangepast bent aan uw omgeving. De Zwarte Maan (Lilith)-zone daartegenover symboliseert het gebied waar u (weer) authentiek kunt zijn. Lilith toont u de weg van uw eigen wijsheid, handelend vanuit uw eigen innerlijk weten.

 

In de 12 dierenriemtekens zijn 4 zogenaamde "elementen" te onderscheiden: Vuur, Aarde, Lucht en Water:

Naast het onderscheid in elementen kan men in de dierenriem ook nog 3 "kruizen" onderscheiden: het Hoofdkruis, het Vaste kruis en het Beweeglijk kruis. Deze kruizen geven de richting van de energie aan:

Deze tekenenergie geeft aan hòe het krachtpatroon van een planeet (of punt) als het ware “ingekleurd” wordt: 

 

Ram: moedig, fel, spontaan, avontuurlijk, iets nieuws beginnend, veroverend, verkennend, ondernemend, initiatiefnemend, afwisselend, fantasierijk, taktloos, onsystematisch, ongeduldig.

Lichamelijk heerst Ram over het hoofd: hersenen, primaire zintuigen en hypofyse. Ziekten die gepaard gaan met hoge koorts of trauma’s;

  

Stier: waarderend, vasthoudend, standvastig, traag, koppig, zekerheden zoekend, trouw, kunstzinnig, eenvoudig, ekonomisch, gemakzuchtig, bezitterig, star, konservatief.

Lichamelijk heerst Stier over het keel- en nekgebied, waarin schildklier, strottenhoofd, stembanden en amandelen

  Tweelingen: verbindend, kommunikatief, mentaal, verstandelijk, rationeel, nieuwsgierig, leergierig, uitwisselend, oppervlakkig, fleksibel, veelzijdig, vitaal, energiek, chaotisch, versnipperd, onrustig, zenuwachtig, aanpassingsvermogen, speels.

Lichamelijk heerst Tweelingen over de longen, de armen en het perifere zenuwstelsel

 

Kreeft: emotioneel, gevoelig, teder, huiselijk, moederlijk, zorgend, gezellig, geborgenheid, gereserveerd, schuchter, subjektief, instabiel, kwetsbaar, moederend.

Lichamelijk heerst Kreeft over maag, pancreas, milt, middenrif, borsten en baarmoeder

  

Leeuw: autoritair, eerzuchtig, trots, zelfverzekerd, dominant, egocentrisch, organiserend, sturend, delegerend, heersend, bevelend, centraal, kreatief, ekspressief, levenslustig, speels, hartelijk, warm, ijdel.

Lichamelijk heerst Leeuw over hart en rug en de autonome impulsen van het lichaam

   

Maagd: analyserend, onderscheidend, ontledend, ordenend, systematisch, precies, perfektionistisch, kritisch, detaillistisch, ordelijk, praktisch, helpend, reinigend, hygiënisch, netjes.

Lichamelijk heerst Maagd over de lever, dunne- en twaalfvingerige darm. Ingewandsziekten en spijsverteringsstoornissen, stoornissen van het sympathisch zenuwstelsel

   

Weegschaal: evenwichtig, diplomatiek, onpartijdig, harmonisch, vredelievend, gericht op “samen”, gericht op schoonheid, twijfelachtig, smaakvol, taktisch, hoffelijk.

Lichamelijk heerst Weegschaal over de nieren, de blaas, bijnieren, urineleiders, de huid en heeft een sterke relatie met het evenwichtsorgaan

   

Schorpioen: transformerend, reorganiserend, omzettend, uitdiepend, jaloers, achterdochtig, intens, psychologisch, heimelijk, okkult, seksueel, manipulatief.

Lichamelijk heerst Schorpioen over de geslachtsorganen, de baarmoeder, de blaas als uitscheidingsorgaan, de dikke darm, het genitale stelsel, de prostaat en de neus. Venerische ziekten

   

Boogschutter: blikverruimend, grensverleggend, gericht op groei, filosofisch, theologisch, openhartig, overdrijvend, idealistisch, optimistisch, gericht op reizen, waarheid zoekend, toekomstgericht.

Lichamelijk heerst Boogschutter over de heupen, dijbenen, ischiaszenuw, het zitbeen, lever en gal

   

Steenbok: serieus, ambitieus, integer, gewetensvol, disciplinair, volhardend, sober, formeel, onafhankelijk, eenzaam, plichtsgetrouw, gericht op orde, zwaarmoedig, vaderlijk, tijd, maatschappelijk, gezagsgetrouw.

Lichamelijk heerst Steenbok over knieën, de botten, huid en haren alsmede de kalkhuishouding

   

Waterman: vrijheidslievend, gericht op gelijke behandeling, gericht op kameraadschap, oorspronkelijk, origineel, grensdoorbrekend, eksentriek, onkonventioneel, radikaal, anti-autoritair, recalcitrant, gelijkwaardig, vernieuwend, flitsend, theoretisch.

Lichamelijk heerst Waterman over de onderbenen (kuit- en scheenbeen) en de enkels, de ritmische processen en het zenuwstelsel van het ruggenmerg

   

Vissen: loslatend, opofferend, warrig en verwarrend, ongrijpbaar, vaag, onbaatzuchtig, meegaand, universeel, liefdevol, medelijdend, meelevend, empatisch, beïnvloedbaar, a-materialistisch, onmachtig.

Lichamelijk heerst Vissen over de lymfevaten en de voeten.


De plaats waar de planeten in de horoskoop staan, wordt aangeduid in de zogenaamde “Huizen”. Zij geven het terrein aan, de “plek” waar de planeetenergie voornamelijk op gericht is. Een horoskoopcirkel bestaat uit twaalf huizen, die elk een specifiek gebied symboliseren:

I:   

 

 

 

 

 

 

 

het gebied van uw persoonlijkheid en identiteit. Het geeft uw primaire reaktie en spontaan optreden naar buiten toe. Het vertelt iets over uw vitaliteit, lichamelijk voorkomen en temperament. De cusp van Huis I heet Ascendant. Het is het meest oostelijk punt van de horoskoophorizon en markeert het gebied dat “opkomt”

II:   

 

 

  staat voor het gebied van zekerheid op konkreet, tastbaar nivo: het huis van uw tastbaar bezit, uw verdiensten en geld. Uw gevoel van eigenwaarde en uw wensen en verlangens op materieel vlak

III:  

 

 

   geeft het terrein van het leren op verstandelijk en kontaktueel nivo: het geeft bijzonderheden over het kontakt maken met anderen en het opdoen van schoolse kennis. Het gaat hier om uw “korte” kontakten: relatie met broers, zussen, buren…

IV:  

 

 

 

  staat voor aktie op geestelijk, emotioneel nivo. Het geeft informatie over uw wortels, uw verleden. Uw ouderlijk huis, het terrein waar u zich geborgen en veilig voelt. Het toont uw moederbeeld. Het zegt iets over hoe uw huis is ingericht. De cusp van Huis IV geeft het IC (Imum Coeli) = diepste punt van de horoskoop aan

V:   

 

 

  staat voor zekerheid op identiteitsnivo. Laat het gebied van uw kreatieve vermogens zien. Hoe drukt u zichzelf uit. Het huis van hobby, spel en vermaak. Verliefdheden en romantiek. Ook het gebied dat iets zegt over uw kinderen

VI:  

 

 

 

  het huis van dienstbaarheid. Het staat voor het gebied van uw dagelijks werk, uw plichten en routine. Laat uw werkwijze en werkinstelling zien. Hoe staat u tegenover de gangbare normen en waarden. Hoe bent u dienstbaar aan de ander. Het geeft ook informatie over uw gezondheid en uw houding ten opzichte van uw lichaam, voeding en ziekte...

VII

 

 

 

  geeft informatie geeft over uw relaties. Laat aktie op verstandelijk kontaktueel nivo zien. Laat zien wat voor type partner u aantrekt. Waar en hoe u met anderen samenwerkt. Wat u waardeert in de ander (en ook in uzelf). De cusp wordt aangegeven door de Descendant, het westen van de horoskoop, en het markeert het gebied dat “ondergaat”

VIII:

 

 

  is het huis van seksualiteit, dood en transformatie. Het geeft informatie over de keerpunten en krisissituaties in uw leven. Het terrein van het onbewuste, de parapsychologie. Uw houding ten opzichte van seksualiteit en van de dood

IX:  

 

 

  is het terrein van de horizonverbreding en geestverruiming. Het geeft informatie over uw hogere studies, filosofie, religie. Hoe u staat ten opzichte van vreemde volken en kulturen, reizen. Hoe u uw mening vormt en uitdraagt

X:   

 

 

 

  toont uw maatschappelijke status. Hoe presenteert u zich in de buitenwereld. Welk beroep ambieert u. Hoe is het gesteld met uw reputatie, uw maatschappelijk aanzien ofwel sociale status. Toont uw vaderbeeld. De cusp van Huis X heet MC (Medium Coeli), en geeft het hoogtepunt van de horoskoop aan

XI:  

 

 

  is het huis van uw vriendengroep, waarin u gelijkgestemden zoekt. In welke sfeer zoekt u uw vrienden. Wat heeft u uw vrienden te bieden. Hoe voelt u zich in een groep. Wat voor toekomstbeeld heeft u

XII

 

 

 

  tenslotte heeft te maken met groei van het kosmisch bewustzijn. Hoe is uw Godsbeeld. Hoe staat u ten opzichte van het universele in de wereld, de kosmos. Hoe laat u uw universele naastenliefde zien. Hoe ontvlucht u de alledaagse werkelijkheid. En hoe maakt u kontakt met de wereld achter de wereld, de geestelijke wereld (of bijvoorbeeld de ideeënwereld van Plato).

 

Al deze facetten samen (planeten in tekens en huizen) geven al veel informatie over het energetisch patroon van iemand. En al deze afzonderlijke energieën werken ook nog op een bepaalde manier op elkaar in. Dit wordt in de astrologie weergegeven door middel van aspekten. Er bestaan synthetische (gemakkelijk samengaande energieën), analytische (meer konflikterende energieën) en neutrale aspekten:

Tenslotte: een horoskoop wordt altijd getrokken voor een bepaald moment, bijvoorbeeld het geboortemoment. Maar ook voor andere momenten kan een horoskoop getrokken worden. En op basis van de basishoroskoop kunnen weer andere horoskopen getrokken worden, die dan informatie geven over de ontwikkeling vanuit die basishoroskoop.

In al deze verschillende trekkingen heeft de horoskoop zijn eigen duiding. Omdat dit weer een studie op zichzelf is, wil ik hier alleen maar een paar mogelijkheden voor horoskooptrekkingen noemen: