Denkende Paracelsus - Mirabellgarten Salzburg
Denkende Paracelsus - Mirabellgarten Salzburg

 

Korte biografie van Paracelsus

 

Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim is geboren in 1493 of 1494 in Einsiedeln in Zwitserland. Zijn moeder is Elisabeth Ochsner, een lijfeigene van het Benedictijnerklooster daar. Na de dood van zijn moeder verhuist Theophrastus met zijn vader Wilhelm Bombast von Hohenheim in 1502 naar Villach, waar zijn vader stadgeneesheer werd.

  

Van zijn vader leert hij in Villach veel over planten en kruiden. Door de geleerde Johannes Trithemius, bisschop in Sponheim, die bekend staat als een groot filosoof, alchemist en hermeticus, wordt hij ingewijd in filosofie, wiskunde, alchemie en andere vakken.

Later gaat hij in Wenen geneeskunde studeren. Tijdens zijn medische studie in Wenen konstateert hij al dat de meningen van “de Ouden” waarop de medische geschriften in die tijd gebaseerd zijn, bestaan uit dogmata, die nooit zijn getoetst. Zijn leven lang zal hij zich verder tegen deze oude leerstellingen afzetten. Hij verwijst naar de natuur als bron van alle kennis en hulp, van alle ware Godsvrucht en mensenliefde, en niet de boekenwijsheid.

  

In 1512 is zijn opleiding afgerond en vervolgens trekt hij als reizend geleerde door Europa. Hij promoveert in 1515 te Ferrara in Italië. Hij haalt uiteindelijk zijn dokterstitel in "beide artsenijen": die van de boekenwijsheid en die van de wondbehandeling, van de barbiers en de chirurgijnen: die van de theorie en de praktijk, die in die tijd nog strikt gescheiden zijn. Hij leert naar zijn patiënten te kijken, en de tijd voor hen te nemen. Volgens hem kun je als “goed” arts maksimaal 5 patiënten per dag behandelen.

 

In 1524 duikt hij op in Salzburg, waar hij als arts werkt, maar al snel vertrekt hij daar weer. Dan werkt hij onder meer als chirurg in Straatsburg. Na een suksesvolle behandeling van de humanist Johannes Frobenius, een vriend van Erasmus, wordt hij in 1526 benoemd tot stadsgeneesheer en hoogleraar in Bazel. Al gauw raakt hij hier in konflikt met de stedelijke artsen, apothekers en andere professoren vanwege zijn eigenzinnig (en in vergelijking met zijn kollaga-artsen te suksesvol) optreden. In de konservatieve kringen van de universiteit ontstaat dan zoveel weerstand dat hij in 1528 weer uit Bazel moet vluchten. De jaren hierna trekt hij door heel Midden-Europa: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en ook Nederland. Hij geneest vele mensen, leert onderweg nog steeds veel van allerlei genezers die hij tegenkomt en ondertussen schrijft hij zijn medische en theologische werken, waar helaas weinig van bewaard is gebleven.

 

24 september 1541 overlijdt hij in Salzburg. Hij ligt daar (nu nog) op het kerkhof achter de St. Sebastian Kirche begraven.

 

Na zijn dood is men zijn inzichten pas echt gaan waarderen. Vooral de laatste tientalen jaren is de belangstelling voor zijn inzichten, hoe moeilijk te doorgronden deze ook zijn, enorm toegenomen. Ook voor dichters, schrijvers en andere kunstenaars is hij tegenwoordig een inspiratiebron.

 

Paracelsus ontwikkelde een voor zijn tijd heel eigen visie op de geneeskunde. Hij zou zijn ideeën hebben geënt op de Hermetische Principes van Hermes Trismegistos uit het oude Egypte. De mens, als hoogste nivo van de schepping, verenigt in zichzelf alle aspekten van de hem omringende wereld (mineralen, planten, dieren en hemellichamen), en kan deze aspekten uit de hem omringende natuur gebruiken om een ontstane disbalans weer te harmoniseren. De mens kan op een innerlijke manier kennis opdoen van de verschillende natuurkrachten. Niet via zijn rationeel denkvermogen, maar via het astraal lichaam. Met andere woorden: op een meer subtiel, verfijnd nivo kan de mens zich verbinden met de natuur en kennis krijgen van de innerlijke waarden daarvan. De meeste mensen kunnen dat echter (nog) niet.

  

Dankzij Hahnemann kunnen wij via een omweg (geneesmiddelenproeven) toch kennis opdoen van deze innerlijke essentie van de natuur en zo alsnog van deze geneeskrachtige bron gebruik maken.

      

   Hermes Trismegistos wordt gelijkgesteld met Thoth, de Egyptische God van wijsheid, filosofie, magie en schrijfkunst

   Hermes Trismegistos,

   illustratie bij Haiku van

   Vanilla Beer