De “vader” van onze Westerse geneeskunde, de Griekse arts Hippocrates, leerde ons al twee manieren om ziekten medicinaal te behandelen. Hij maakte duidelijk onderscheid tussen het  genezen van de bezwaren (met tegengestelde middelen) en het genezen van de ziektetoestand (met gelijksoortige middelen).
Bijvoorbeeld: pijn kunt u wegnemen met een pijnstillend middel. Op sommige momenten zal dat onontbeerlijk zijn, maar als u de oorzaak van de pijn met medicijnen wilt genezen zult u kleine hoeveelheden van een gelijksoortige middel nodig hebben.

Met klassieke homeopathie kunnen veel ziekten worden behandeld, maar we moeten niet de realiteit uit het oog verliezen. De reguliere diagnosemethoden zijn heel goed, en opereren is soms noodzakelijk. Als er mechanische oorzaken zijn voor een ziekte, moet er vaak operatief ingegrepen worden. Ook intensive-care kan noodzakelijk zijn. De reguliere geneeskunde heeft hiervoor een enorme kennis en kunde en een geavanceerd instrumentarium. Maar met uitzondering van direkt levensbedreigende of onomkeerbare ziekten blijkt homeopathie in de medicinale behandeling een betere bijdrage te geven tot blijvend herstel dan de allopathische geneesmethode, die, zoals Hippocrates al aangaf, meer gericht is op het wegnemen van het ziekteresultaat en niet van de ziekteoorzaak. 

 

Similia similibus curentur
Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee Griekse woorden: homoios (= gelijksoortig) en pathos (= lijden). Deze begrippen verwijzen niet naar de ziekte als zodanig, maar naar de therapievorm.
Deze therapievorm wordt ook wel het “similia-principe” genoemd en is gebaseerd op de slogan SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR, ofwel “het gelijkende wordt door het gelijkende genezen”. Heel veel stoffen (planten, maar ook dierlijke gifstoffen en mineralen zoals zwavel, goud of kwik) veroorzaken bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen. Een ziektesymptoom is (zolang u nog in staat bent te reageren) uw eigen reaktie op een ziekmakende stof of situatie, uw innerlijke poging om vanuit de ziekmakende situatie weer zoveel mogelijk terug in balans te komen. Als u op een blaadje vingerhoedskruid zou gaan kauwen krijgt u gegarandeerd minder plezierige hartsensaties. Wanneer zo'n stof bewerkt wordt tot een homeopathisch geneesmiddel, dan kunnen hiermee soortgelijke symptomen bij zieke mensen juist genezen. Indien er maar een zo subtiel mogelijke prikkel gegeven wordt. Dat wil zeggen de kleinst mogelijke prikkel waarop het lichaam genezend kan reageren. Die kleinst mogelijke prikkel krijg je wanneer je een dergelijke stof  bewerkt tot homeopathisch middel.
   

Digitalis is een van de homeopathische middelen dat gebruikt zou kunnen worden bij hartritmestoornissen. Ook het regulier veelgebruikte hartmedicijn digoxine stamt af van Digitalis

Digitalis (Vingerhoedskruid)


Dynamus
Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, noemde de onzichtbare kracht "die het leven leven doet" de dynamus, ofwel levenskracht. Andere woorden zijn prana, chi, vorm- of etherkracht. Wanneer er iets is wat ons ziek maakt, uit balans brengt, hebben we van nature een zelfherstellend vermogen. We kunnen dan, met behulp van deze kracht, als het ware “van-zelf” beter worden. Maar soms heeft de dynamus het te moeilijk. Iedere mens groeit en ontwikkelt zich en krijgt allerlei nieuwe situaties op het levenspad. Zaken als oververmoeidheid, lichamelijk ongemak, te weinig slaap, te weinig jezelf kunnen zijn, te hoge eisen, teveel hooi op de vork, teleurstelling, verdriet, angst, spanning, onevenwichtige voeding, kunnen iemand uit balans brengen en ziek maken. Het organisme zal dan proberen opnieuw evenwicht te scheppen. De levenskracht van de één is hierbij door omstandigheden als erfelijkheid, miljeu, levensgeschiedenis en leefomstandigheden groter dan die van de ander. De levenskracht zal altijd proberen zichzelf van ziekte te herstellen. Dat lukt niet altijd, en in die situatie probeert de levenskracht tot een zo goed mogelijk herstel te komen. Wanneer we de zieke willen helpen genezen, moeten we zijn levenskracht sterker maken. Dit kan met homeopathische middelen.
De toch al minimale dosis van het homeopathische middel werd (in verband met giftigheid) door Hahnemann steeds verder verkleind. Op een bepaald moment was de dosis zo klein, dat er geen aantoonbare stof meer in het geneesmiddel aanwezig was. Naast het stapsgewijs minimaliseren van de homeopathische middelen is Hahnemann bij elke verdunningstrap de geneesmiddelen tevens gaan schudden. Hierdoor bleek de geneeskracht enorm toe te nemen en langer aan te houden.

Albert Einstein is één van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. Hij werd vooral bekend vanwege zijn relativiteitstheorieën. Verder belangrijk werk op het terrein van de kwantummechanica, de kosmologie en de veldentheorie.      Tijdens dit schudden wordt de specifieke energie die bij een bepaalde stof hoort als het ware geaktiveerd en daarmee kan de levenskracht worden aangezet tot een genezende reaktie. Homeopathische geneesmiddelen werken op het nivo van de dynamus, op onstoffelijk nivo.
De bekende natuurkundige geleerde Albert Einstein is zijn halve leven bezig geweest te bewijzen dat massa gelijk is aan gestolde energie (E = mc2 ). Met de homeopathische bewerking halen we deze in de materie gestolde energetische kracht weer tevoorschijn.

 

Holistisch mensbeeld
In de holistische visie is de mens een onlosmakelijke eenheid van lichaam, ziel en geest. Voor de homeopathische behandeling is het van belang te weten wie deze mens eigenlijk is, wat zijn eigenschappen, zijn sterke en zwakke kanten zijn, hoe hij in het leven staat. De “richting-aanwijzers” voor het behandelplan van de homeopaat haalt deze uit de symptomen die op lichamelijk, funktioneel-stoffelijk, emotioneel èn mentaal gebied liggen. Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens met klachten een unieke ziektegeschiedenis heeft, zowel in ontwikkeling als behandeling. Net zo belangrijk is ook dat ieder mens zijn eigen levensgeschiedenis heeft en met een eigen aanleg geboren wordt. Het samenspel van àlle symptomen op alle nivo’s van het mens-zijn dient als richtsnoer voor het homeopathisch behandelplan voor dìe specifieke mens:

  • alle huidige ziektesymptomen met daarover zoveel mogelijk bijzonderheden;
  • zijn huidige emotioneel­/mentale gemoedstoestand;
  • het algemeen welbevinden: bijzonderheden over energie, slaap, menstruatie, kouwelijk of juist zeer snel warm, uit- en afscheidingen, enzovoorts;
  • informatie over ziekten en gebeurtenissen die zich in het leven hebben afgespeeld en de manier waarop dit werd beleefd en daarmee omgegaan werd;
  • en last but not least informatie over medicijngebruik
  • en in de familie voorkomende ziekten.
  

De Homo Vitruvianus, het menselijk lichaam passend in cirkel en vierkant, is gebaseerd op de theorie van de Romeinse architekt Vitruvius dat lengte, breedte, hoogte en diepte van een gebouw de verhoudingen van het menselijk lichaam dienen te weerspiegelen.

Leonardo da Vinci - Homo Vitruvianus

Daarbij kan een mens op diverse manieren reageren in zijn poging naar herstel. Soms zijn er nauwelijks symptomen, in andere gevallen heeft men heftige klachten of is men heel ziek. Sommige mensen komen met akute klachten bij de homeopaat, anderen voelen zich chronisch “niet lekker”. Deze verschillen leiden ertoe dat de homeopaat een uniek behandelplan moet maken voor iedere individuele persoon.

 

Een empirische geneeswijze

Empirisch wil zeggen dat homeopathie een geneeswijze is, die gebaseerd is op waarneming en ervaring. Toen Hahnemann in 1790 door zijn eerste proeven met het geneesmiddel Kinabast het similia-principe ontdekte, legde hij tevens de basis voor een ander belangrijk principe van de homeopathie, namelijk dat van geneesmiddelenproeven op gezonde mensen.

 

Ziekte uit zich door afwijkingen van de gezonde toestand, in de vorm van waarneembare veranderingen van lichaam, ziel en geest. Ook bij de geneesmiddelenproeven komen deze veranderingen naar voren. Proefpersonen houden na inname van een voor hen onbekende stof dagelijks een rapport bij van àlle veranderingen op alle nivo’s van hun mens-zijn: fysiek, funktioneel, emotioneel/mentaal en spiritueel. Dat zijn de ziekteterreinen waarop dàt middel homeopathisch bij de zieke mens helpt genezen. Het homeopathisch geneesmiddel houdt u als het ware een spiritueel spiegelbeeld voor.

  

De bast van de kinaboom is als homeopathisch middel vooral van toepassing als tussenmiddel bij periodiek terugkomende aandoeningen.

China-officinalis