CEASE-therapeut
CEASE-therapeut

  

Klassieke homeopathie is een logische, duidelijke geneesmethode waarmee het mogelijk is op een zachtzinnige manier het zelfgenezend vermogen zodanig te stimuleren dat een voor u optimaal gezondheidsnivo ontstaat. Het is een geneeswijze die, mits goed toegepast, geen schade toebrengt op welk nivo dan ook, noch aan uzelf, noch aan de u omringende wereld.       

 

U ademt. Uw hart klopt. U hoort, ziet, ruikt, proeft, voelt. Uw hersenen zijn konstant bezig een enorme stroom aan informatie te verwerken en daar weer op te reageren. U beweegt: loopt, zit, en "doet" van alles. Er worden bouwstoffen aangevoerd en afvalstoffen en andere stoffen die niet goed voor u zijn worden via lever, nieren, darmen en longen weer afgevoerd. Er worden voortdurend dode cellen vervangen en weefsels gerepareerd. U groeit, en leert van uw ervaringen. Van dit ingenieuze en wonderbaarlijke samenspel van alle organismen in uw lichaam kan wel eens te veel gevraagd worden. Dan wordt u ziek: u krijgt bijvoorbeeld diarree, hoofdpijn, koorts of huiduitslag. Dit zijn pogingen van uw lichaam om weer te herstellen: om het teveel aan indrukken en schadelijke stoffen te verwerken en zo weer een gezonde balans te vinden. Het is heel belangrijk deze processen te ondersteunen, en niet te blokkeren of onderdrukken.

 

Vaak komt het voor dat een organisme zichzelf niet meer goed kan herstellen. Homeopathie kan u helpen deze herstelprocessen weer op gang te brengen. Tijdens het homeopathisch konsult kijk ik samen met u naar uw leefwijze, nu en in het verleden. Ik vraag naar uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik en naar wat er onlangs, maar ook in de loop van uw leven allemaal gebeurd is. Ik vraag ook naar de ziektegeschiedenis van uw familie.

Ieder mens maakt in zijn of haar leven dingen mee die op een bepaald moment "teveel" of moeilijk zijn of die beperken op zijn of haar levensweg. Dat kan lichamelijk zijn, maar ook op emotioneel/sociaal, geestelijk of spiritueel vlak liggen. Vanuit diep respekt, en zonder oordeel, wil ik daar samen met u naar kijken. Samen met u maak ik zo een homeopathische blauwdruk van uw leven. In de kern de mens die u in wezen bent, daaromheen alles wat u in uw leven hebt meegemaakt en wat u mogelijk uit balans brengt of gebracht heeft.

Met deze blauwdruk worden alle mogelijke ziekteoorzaken gewogen en in kaart gebracht volgens de homeopathische ziekteklassifikatie. Gezien vanuit uw basale konstitutie krijgt hierin de totale ontwikkeling van uw ziektebeeld zijn eigen plek.

 

Genezing is dan “heelwording”, een proces dat van binnenuit plaats vindt. Dit heelwordingsproces heeft tot gevolg dat u, in de loop van dat proces weer, zo optimaal als mogelijk is, gezond uw levensweg kunt gaan, “werkend” aan uw eigen doelen die voor u in uw leven belangrijk zijn. 

      

 De Osho-Zen Tarot, kaart 10 van de Regenboogserie, Meesterschap over het fysieke

Zen Tarot:

We are the world

 

Inzichten ìn en vanuit de ziekteleer van Paracelsus en de antroposofie geven de homeopathische begeleiding extra diepgang en reiken verder dan alleen het oplossen of de verbetering van uw klachten.

 

Behandeling is mogelijk voor elke leeftijdsgroep en bij allerlei soorten klachten, zowel lichamelijk als mentaal/emotioneel en spiritueel, zowel bij volwassenen, zwangeren en kinderen. Bij begeleiding en ontstoring van vaccinaties en andere schadelijke stoffen kan met name de CEASE-behandeling waardevol zijn.

 

Nadat de klacht waarvoor u gekomen bent verholpen is, is het verstandig om langer onder behandeling te blijven. De verdergaande behandeling draagt namelijk bij aan het in balans brengen van uw gezondheid. Een klacht is vaak een uiting van een onderliggende ziekte, welke voortkomt uit een basiskonstitutie die niet in balans is. Het verder doorlopen van een behandeling, met nog enkele konsulten per jaar, zal belangrijk zijn om optimaal in uw vel te komen. Vanuit uw basiskonstitutie reageert u immers op ùw manier op wat op uw weg komt en laten uw klachten zich op een voor ù specifieke wijze zien. Hier werken u en ik samen aan de grondoorzaak van uw ziek-zijn, zodat u zo min mogelijk beperkt door allerlei gebreken op fysiek, emotioneel en mentaal nivo uw levensweg kunt vervolgen. 

Ik ben een dierenliefhebber en op verzoek en als er tijd voor is behandel ik ook huisdieren. Het gaat hier om katten, honden en paarden.

 

Omdat mijn praktijkruimte volledig op “humane” klassieke homeopathie is ingericht, kom ik voor de dieren bij u op “huisbezoek”.

   

 

 

Jan, toen hij nog Jantje was..